REKLAMA

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1 lipca 2020 - aktualizacja

Zapowiadane pod koniec 2019 roku przez premiera zmiany w przepisach ruchu drogowego miały wejść w życie już 1 lipca 2020 roku. Teraz wiemy, że nie wejdą tak prędko. Co nowego miało czekać kierowców?

| Data aktualizacji: 2020-06-26
Kierowca i piesi Shutterstock
Kierowca, fot. Shutterstock

Aktualizacja 30.06: Zapowiadane na 1 lipca 2020 roku zmiany w przepisach ruchu drogowego, które między innymi miały wprowadzić pierwszeństwo dla pieszych przed wejściem na pasy, czy też karę utraty uprawnień za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym, nie wejdą w życie w pierwotnie zapowiadanym terminie.

Co więcej, ustawa nie trafiła jeszcze nawet do Sejmu, została jedynie skierowana pod obrady rządowego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nowej daty dalszego etapu prac legislacyjnych nie znamy. W dalszej kolejności zajmie się nimi Sejm, a dopiero po ich przyjęciu i podpisaniu przez prezydenta, a także publikacji w Dzienniku Ustaw, minąć musi kolejnych 14 dni. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac.

Aktualizacja 12.05: Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że prace nad zmianami w prawie o ruchu drogowym, mające zaostrzyć niektóre przepisy, trwają mimo pandemii koronawirusa. Jak przyznał w rozmowie z PAP wiceminister Rafał Weber, nowe przepisy kodeksu mają obowiązywać już w wakacje.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Co zmieni się w nowych przepisach?

Trzy najważniejsze zmiany, jakie wejdą w lipcu 2020 roku w życie, to:

  • pierwszeństwo dla pieszych przed wejściem na pasy,
  • ograniczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanych do 50 km/h również w nocy (obecnie w godzinach 23.00 a 5.00 można jechać 60 km/h, o ile znaki nie wskazują inaczej),
  • możliwość zatrzymania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym (obecnie ten przepis dotyczy terenu zabudowanego).

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zmiany w przepisach - początki w 2019 roku

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał w listopadzie 2019 roku wprowadzenie istotnych zmian w przepisach ruchu drogowego. Z tych najistotniejszych, zapowiadanych przez szefa rządu, nowości wymienić trzeba między innymi:

  • umożliwienie jazdy buspasami dla kierowców aut osobowych z przynajmniej trzema pasażerami,
  • zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców,
  • pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem.

Miesiąc później, podczas imprezy #DobryKierowca, odbywającej się pod patronatem PKN Orlen z udziałem przedstawicieli władz, policji oraz kierowców Orlen Teamu, zapowiedzi nabrały kształtu i kierunku, który – jak wszystko na to wskazuje – jest ostateczny.

Podczas wydarzenia poświęconemu bezpieczeństwu na drogach, premier Morawiecki odniósł się do swoich wcześniejszych zapowiedzi, jednocześnie dodając kilka nowych propozycji zmian i zaostrzenia przepisów. Jak mówił premier, jego rząd wprowadzi:

  • pierwszeństwo dla pieszych zbliżających się do przejścia
  • ograniczenie prędkości w terenie zabudowanych do 50 km/h również w nocy, między 23 a 5
  • zatrzymanie prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h również poza terenem zabudowanym

Opracowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami został w dniu 31 stycznia 2020 r. skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

- Ustawa przygotowana przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przewiduje szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć - jest to priorytet polskiego rządu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Teraz wiceminister Weber potwierdził, że prace są zaawansowane i nie zostały wstrzymane mimo pandemii koronawirusa. Ich wdrożenie ma nastąpić jeszcze tego lata, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Zobaczmy, co dokładnie zmieni się w lipcu.

Zobacz także: kary za cofanie liczników. Jak nie dać się oszukać?

REKLAMA

REKLAMA

Pierwszeństwo dla pieszych na przejściu

Bardzo duża zmiana czeka kierowców i pieszych, bowiem szykują nam się przepisy podobne do tych, które obowiązują choćby w Szwajcarii. Tam pieszy wchodzący na przejście jest szczególnie chroniony i ma pierwszeństwo.

W Polsce zwiększenie ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych jest planowane poprzez nałożenie dodatkowych obowiązków na kierowców. Będą oni zobowiązani do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy.

Nowe regulacje nałożą na kierowców obowiązek stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie tylko dla pieszych znajdujących się już na przejściu dla pieszych, ale również tych, którzy na to przejście dopiero wchodzą. Zmieniony przepis zobowiąże w ten sposób kierowcę do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

W tej chwili przepisy zobowiązują kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się już na przejściu. Natomiast obowiązek zmniejszenia prędkości samochodu tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiąże kierowcę auta, które zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na nim.

Nowe przepisy dotyczyć będą tez bezpośrednio pieszych. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało bowiem rozszerzenie obowiązku zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności nie tylko podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, ale również podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko.

 

REKLAMA

Zatrzymanie prawa jazdy za nadmierną prędkość poza terenem zabudowanym

Projekt zmian, które mają wejść w życie na początku wakacji, obejmuje również przepisy, które mają ograniczyć tendencję kierowców do znacznego przekraczania dozwolonej prędkości nie tylko w terenie zabudowanym, ale i poza nim.

Obecnie przepisy mówią, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h i więcej w terenie zabudowanym, skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Nowe przepisy maja rozszerzyć ten zapis o zatrzymywanie prawa jazdy również za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Zmianie ulegnie przepis ustawy o kierujących pojazdami, na podstawie którego starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza obszarem zabudowanym.

Co ciekawe, według niektórych szacunków, liczba zatrzymanych praw jazdy może w konsekwencji planowanych zmian wzrosnąć w przyszłym roku nawet o 40 tysięcy.

Zobacz także: korytarz życia i jazda na suwak już obowiązkowe

REKLAMA

REKLAMA

50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę

Plany nowych przepisów obejmują też zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy. Obecnie w godzinach 23-5 prędkość w terenie zabudowanym wzrasta o 10 km/h do 60 km/h – o ile znaki nie wskazują inaczej.

Obniżenie prędkości w godzinach nocnych do 50 km/h ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Z analiz ekspertów wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad 95 proc. pieszych miałoby szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h, a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h.

Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym, w godzinach nocnych.

Planowane zmiany są obecnie na etapie konsultacji społecznych, a ewentualne uwagi przyjmowane są do 21 lutego 2020 roku. Wejście w życie zmian legislacyjnych zostało zaplanowane na 1 lipca 2020 r.

 

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA