Prenumerata

Zamawiam roczną (12 wydań) prenumeratę magazynu ”auto motor i sport” (w cenie 115 PLN). Przesyłka na terenie kraju jest bezpłatna. Jeśli magazyn ma być wysłany za granicę dodatkowy koszt przesyłki wynosi 139 PLN.

Dane zamawiającego

* pole wymagane

Dane wysyłki

Wybieram inny adres wysyłki

Wybór prenumeraty

Wybierz 2 darmowe egzemplarze :

 • 01/2021
 • 03/2020
 • 02/2020
 • 01/2020
 • 03/2019
 • 01/2019
 • 03/2018
 • 02/2018
 • 01/2018
 • 04/2017
 • 02/2017
 • 01/2017
 • 03/2016

Kwota do zapłaty

115 PLN

Sposób płatności on-line

Sposób płatności off-line

Zaznacz zgody (* - oznacza zgodę wymaganą)

 • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usługi prenumeraty przez administratora, którym jest Motor – Presse Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, KRS 151026, REGON 932947360, NIP 899-00-26-326. Informujemy, że dane będą przetwarzane w sposób zgodny z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wskazanym powyżej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Motor – Presse Polska sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

 • Wyrażam zgodę na używanie przez Motor – Presse Polska sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne.

 • * Zapoznałem się z regulaminem sprzedaży oraz harmonogramem i cennikiem prenumeraty drukowanej.

REKLAMA