REKLAMA

Akcja policji - kaskadowe pomiary prędkości w całej Europie

Dzisiaj, we wszystkich państwach Unii Europejskiej, prowadzone są policyjne działania kontrolno-prewencyjne pod hasłem "Kaskadowy pomiar prędkości". Akcja ta koordynowana jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Uczestniczy w nich także polska policja.

Policyjne działania pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości” mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.

Akcja trwa od rana, od godziny 6 i zakończy się o godzinie 22. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w godzinach 6.00-22.00 również w Polsce policjanci prowadzą działania kontrolno-prewencyjne, których celem jest przede wszystkim egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wyglądają pomiary kaskadowe? Podczas kaskadowego pomiaru prędkości kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, na różnych jej odcinkach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwie, trzy lub więcej załóg policyjnych, ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zamieszczonym na stronie policja.pl: "Postęp cywilizacyjny, techniczny i technologiczny niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Dopracowane konstrukcje samochodów są bezpieczniejsze, zapewniają wyższy poziom komfortu, ale także pozwalają osiągać w krótkim czasie duże prędkości. Jednak ta zaleta jest również wadą, szczególnie dla osób, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego."

REKLAMA

Dalej czytamy: "Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej zapanować nad pojazdem, opóźnia się reakcja na sytuacje mogące wystąpić na drodze. Z powodu nadmiernej prędkości giną nie tylko kierowcy pojazdów, ale niestety giną również inni uczestnicy ruchu drogowego."

Policja podaje, że wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego w całej Europie mają między innymi charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA