REKLAMA

Akcja policji na polskich drogach - uwaga na pieszych

Polska policja reaguje na tragiczne statystyki wypadków z udziałem pieszych i przypomina o przestrzeganiu przepisów. Od początku roku na naszych drogach zginęło już 166 osób.

Kierowca i piesi Shutterstock
Kierowca, fot. Shutterstock

W miniony piątek policja prowadziła ogólnopolską akcję "Piesi". Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też nadzorowali zachowanie samych pieszych. Podobnych akcji można spodziewać się więcej.

Jak podaje policja, mimo sukcesywnie malejącej liczby wypadków z udziałem pieszych, w dalszym ciągu liczba śmiertelnych ofiar wśród tej grupy uczestników ruchu stanowi niemal jedną trzecią ogółu zabitych na polskich drogach.

W 2017 roku w 8 197 wypadkach drogowych zginęło 873 pieszych, a 7 587 zostało rannych. Szczególnie niepokojące jest to, że aż 3408 wypadków polegało na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. W wypadkach tych zginęło 205 osób.

Dużą część wypadków z udziałem pieszych powodują sami kierowcy, jednakże najwięcej pieszych ginie w zdarzeniach, które sami spowodowali.

REKLAMA

REKLAMA

Piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w konfrontacji z samochodem zazwyczaj doznają dotkliwych obrażeń. O tym powinni pamiętać zarówno piesi jak i kierowcy. Błąd popełniony na drodze, nieuwaga, lekkomyślność, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dla kierowcy często kończą się jedynie stłuczką, natomiast w przypadku pieszego obrażeniami ciała albo nawet śmiercią.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przepis, który zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Osoba piesza musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

REKLAMA

Przy okazji tej akcji, policja przypomina pieszym o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pieszy jest obowiązany:

  • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza,
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,  jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Powinien też zawsze zwracać uwagę na zachowanie pieszych, którzy poruszają się jezdnią lub poboczem.

Trzeba też pamiętać, że piesi nie powinni zapominać o stosowaniu elementów odblaskowych w warunkach niedostatecznej widoczności, a w terenie niezabudowanym muszą nosić odblaski w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA