Dlaczego Polacy jeżdżą bez OC - raport UFG

Jak podaje w najnowszym raporcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, najczęstszą przyczyną braku OC - blisko 40 procent wykrytych nieubezpieczonych - jest wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela po zakupie używanego auta.

Shutterstock
Ubezpieczenie samochodu

UFG opublikował raport, z którego wynika, że najczęstszą przyczyną braku obowiązkowej polisy OC jest fakt wygaśnięcia polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela samochodu. Polisa zbywcy pojazdu nie przedłuża się bowiem automatycznie na kolejny rok i jest ważna tylko do końca okresu, na który została zawarta.

REKLAMA

Ta niewiedza słono kosztuje, bo kary za brak OC sięgają nawet 4 200 złotych. Ale to nie jedyne obciążenie finansowe dla nieubezpieczonych. Znacznie bardziej obciążającym, niż średnio kilkaset złotych za samą polisę OC, a nawet niż kara za jej brak, jest konieczność zwrotu odszkodowania za wypadek spowodowany pojazdem bez polisy OC. Rekordzista ma do zwrotu 1,5 mln złotych!

Kolejna istotna przyczyna braku OC to nieopłacenie raty składki za OC i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia (24 procent). Inne powody to: przekonanie, że dla niesprawnego i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (20 procent); brak pieniędzy na opłacenie składki (6 procent) oraz opóźnienie przy zawarciu polisy OC po zakupie nowego pojazdu lub po rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy (3,5 procent).

REKLAMA

REKLAMA

- Brak polisy OC najczęściej wynika z nieznajomości przepisów i błędnego postępowania nowego właściciela po zakupie auta - podsumowuje Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Dlatego zwracamy uwagę osób kupujących używany pojazd, że mogą korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie - wyjaśnia. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa i nowy właściciel musi wykupić własne OC.

Najnowszy raport UFG pokazuje, że rośnie wykrywalność kierowców bez polisy OC, a system ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - jest coraz bardziej szczelny. Od ponad sześciu lat Fundusz rozwija własne narzędzia do typowania nieubezpieczonych -  przede wszystkim dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych.

REKLAMA

Pierwszym algorytmem przeszukującym dane w bazie, pod tym kątem, był program typujący zamknięte przerwy w ubezpieczeniu OC. Na tej podstawie od początku 2013 roku do końca 2017 roku UFG wykrył łącznie ponad 61 tysięcy nieubezpieczonych.

Następnie w 2014 roku eksperci UFG opracowali i uruchomili kolejny model - tym razem wykrywania nieubezpieczonych posiadających tzw. otwarte przerwy w ubezpieczeniu. Dzięki temu w ostatnich trzech latach wykrytych zostało blisko 23 tysiące nieubezpieczonych.

Dodatkowo, tak jak przed uruchomieniem bazy polis komunikacyjnych, Fundusz otrzymuje informacje o potencjalnych nieubezpieczonych dzięki kontrolom tzw. organów zewnętrznych, przede wszystkim: policji, wydziałów komunikacji, straży granicznej etc.

REKLAMA

REKLAMA

- W ciągu ostatnich pięciu lat udział wykrytych nieubezpieczonych dzięki kontrolom własnym UFG, w ogólnej liczbie zidentyfikowanych osób bez OC, zwiększył się z 30 do 60 procent. Oznacza to, że dziś bez udziału właściciela pojazdu, identyfikujemy już sześciu na dziesięciu nieubezpieczonych - zaznacza  Elżbieta Wanat - Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

- Cały czas dążymy do rozwoju tego sposobu, gdyż jest on najbardziej skuteczny. Działania te są również zbieżne z projektem rozwiązań eliminujących papierowe dokumenty, w tym również polisy,  co zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy modernizacji CEPiK - dodaje.

Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około  80 - 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 - 0,5 procent wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu.

REKLAMA

Podsumowując, do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należą:

  • wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC, najpóźniej w ostatnim dniu kończącej się umowy;
  • nieopłacenie pełnej składki za OC - tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu, na który zostało wykupione;
  • przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – jednak to nieprawda - obowiązek posiadania ważnego OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i to czy jest on aktualnie użytkowany.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA