GITD przejmie pobór opłat drogowych od GDDKiA

Rząd przyjął projekt ustawy zakładający przejęcie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego zadań związanych z poborem opłat za jazdę drogami krajowymi.

Autostrada

W komunikacie wydanym po posiedzeniu rządu czytamy m.in: "Do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)".

REKLAMA

Obecnie zarządzanie systemem poboru opłat dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje firma Kapsch, której kontrakt kończy się pod koniec przyszłego roku. Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie lub ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej.

Rząd zapewnia, że GITD ma doświadczenie wynikające z prowadzenia czynności kontrolnych w Krajowym Systemie Poboru Opłat (KSPO), co wymagało ścisłej współpracy z GDDKiA i wykonawcą systemu oraz znajomości zasad jego funkcjonowania.

REKLAMA

REKLAMA

Zaletą proponowanego rozwiązania ma być zapewnienie ciągłości działania KSPO oraz optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo.

"Proponowane rozwiązanie pozwoli na maksymalne uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym) oraz maksymalizację stopnia wykorzystania istniejących aktywów, które zostaną przejęte przez GITD od GDDKiA. Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie" - napisano w komunikacie.

Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

Nowelizacja ustawy może wejść w życie 3 listopada 2018 r.

REKLAMA