Hulajnogi elektryczne - nowe przepisy, kary i zasady

20 maja wchodzi w życie ustawa, która ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO). Co wnoszą nowe regulacje?

| Data aktualizacji: 2021-05-20
Hulajnoga elektryczna Shutterstock
Hulajnoga elektryczna, fot. shutterstock

Hulajnogi elektryczne zdobyły w ostatnich miesiącach ogromną popularność, której sprzyjają spadające ceny urządzeń i wprowadzenie tych pojazdów do sieci miejskich wypożyczalni. Rosnąca lawinowo popularność elektrycznych hulajnóg wymusiła konieczność uregulowania ich sytuacji prawnej. Do tej pory nie jest bowiem jasne, jak traktować użytkowników tych elektrycznych jednośladów, czy mogą jeździć po ulicach, czy powinni po drogach rowerowych, itp. Teraz to się zmienia.

REKLAMA

Senackie poprawki do przepisu o hulajnogach

Zanim przejdziemy do konkretów, przypomnijmy, że wcześniej Sejm odrzucił poprawki, które zakładały możliwość dopuszczenia w wyjątkowych przypadkach jazdy hulajnogą elektryczną po jezdni, na której prędkość dozwolona przekracza 50 km/h. Inna odrzucona poprawka to ta, kiedy kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu na chodnikach lub drogach pieszych, tam gdzie ustawa dopuszcza jazdę w takich miejscach. W oczach posłów nie zyskał uznania również zapis o wprowadzeniu kwestii postępowania z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajnogami.

Przyjęta została z kolei poprawka, która uprawnia zarządcę drogi do planowania i wykonania oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerów na drogach publicznych, pod warunkiem sfinansowania przez nich tychże prac. Druga z poprawek przyjętych we wtorek mówi z kolei o tym, że hulajnogi elektryczne i pozostałe UTO (urządzenia transportu osobistego), sprzedawane po 31 grudnia 2021 roku, muszą spełniać warunki techniczne określone w przepisach na podstawie art. 66 ust. 5 nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Hulajnogi elektryczne – pierwszeństwo dla pieszych i zakaz jazdy po jezdni

Po zmianach przepisów kierujący tymi pojazdami (hulajnogami elektrycznymi i UTO - urządzeniami transportu osobistego, np. deskorolkami elektrycznymi) będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu – będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak chodniki czy deptaki. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, a jadący takimi pojazdami po drogach rowerowych de facto naginali przepisy.

Po zmianie przepisów zabronione będzie m.in.:

 • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;
 • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;
 • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnoga elektryczna – gdzie się nią poruszać?

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Ustawa wprowadza także kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Mandat od 300 do 500 zł można będzie z kolei dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

 

REKLAMA

REKLAMA

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

Urządzenia transportu osobistego – UTO

Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

REKLAMA

Urządzenia wspomagające ruch (rolki, wrotki, deskorolki)

Pojawi się też zapis dotyczący urządzeń lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego, przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). Tego typu urządzeniem będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Nowe przepisy – nowe kary

Przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżoną do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.

Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.

Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.

Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.

Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA