Inspekcja przejmie pobór opłat na drogach

Sejm przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych, przekazując pobór opłat drogowych do GITD. Obecnie zajmuje sie tym GDDKiA.

Autostrada szkoła auto fot. materiały prasowe

Co zmienia nowelizacja ustawy? Między innymi to, że Główny Inspektor Transportu Drogowego zajmie się teraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z systemem poboru opłat elektronicznych za przejazdy drogami krajowymi oraz opłat za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA.

REKLAMA

Ja to wygląda obecnie? Systemem poboru opłat zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, poprzez firmę Kapsch, której kontrakt kończy się za rok, w listopadzie 2018 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Teraz GITD zadania te będzie wykonywał samodzielnie lub z pomocą innych organów administracji rządowej, natomiast zakres działań, które mogą być powierzone firmom prywatnym, zostanie ograniczona do minimum.

Zaletą takiego rozwiązania ma być zapewnienie ciągłości działania Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) i oczywiście oszczędności które za tym idą. Dodatkowym celem jest wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo.

REKLAMA

Co więcej, takie rozwiązanie pozwoli uniezależnić proces poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich, a dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową, ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie.

Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

REKLAMA

REKLAMA