REKLAMA

Jak zachować się podczas kontroli drogowej?

Zatrzymanie do kontroli przez policję bywa stresujące, dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jak zachować się w tej sytuacji, ale też co może, a co powinien zrobić funkcjonariusz. Oto kilka podstawowych zasad kontroli drogowej.

Policjant Shutterstock
Policjant, fot. Shutterstock

Do zatrzymywania pojazdów na drodze zasadniczo największe uprawnienia ma policja. Niemniej kontrolę mogą przeprowadzić także inne służby, jak Inspekcja Transportu Drogowego, straż miejska lub gminna, służba celno-skarbowa, żandarmeria wojskowa, straż leśna czy graniczna. Ale po kolei.

Jak i gdzie?

Zatrzymania do kontroli może dokonać nie tylko umundurowany policjant, ale również taki "po cywilnemu". Wtedy jednak może to zrobić jedynie w terenie zabudowanym, używając tzw. lizaka lub w warunkach słabej widoczności latarki. Funkcjonariusz w mundurze może natomiast przeprowadzić kontrolę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Może być pieszo, w radiowozie czy nawet... śmigłowcu. Sygnał do zatrzymania musi być wydany tak, by można go było zauważyć lub/i usłyszeć.

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Samochód czy motocykl zatrzymanego powinien stanąć w miejscu nieutrudniającym ruchu. W wyjątkowej sytuacji może to być miejsce niedozwolone znakami, np. znakiem zakazu zatrzymywania, o ile jest to bezpieczne. Wyjątkiem jest zatrzymanie w wyniku pościgu, złego stanu technicznego pojazdu lub zachowania kierującego, które wskazuje na potencjalne zagrożenie dla innych.

Kontrola drogowa - jak się zachować?

Kiedy funkcjonariusz da sygnał do zatrzymania, czy to z radiowozu, czy z pobocza, trzeba zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Może się zdarzyć, że policjant każe podążać za radiowozem do momentu znalezienia miejsca bezpiecznego zatrzymania.

Co dalej? Uchyl szybę i czekaj w samochodzie, trzymając ręce na kierownicy. Nie wolno ci wysiadać, do momentu, w którym ewentualnie zostaniesz o to poproszony. Nie wyłączaj silnika, jeśli nie zostaniesz o to poproszony.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

W przypadku zwykłej kontroli, policjanta obowiązuje formuła, w której przedstawia się, podając stopień, imię i nazwisko, a następnie powód zatrzymania. Choć zdarzają się przypadki, kiedy funkcjonariusz "bawi się" w zgadywanki w rodzaju "panie kierowco, czy wie pan jaki jest powód zatrzymania", to jednak nie powinno to mieć miejsca. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zatrzymanie jest wynikiem pościgu lub zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas funkcjonariusz nie będzie taki uprzejmy.

Jeśli policjant jest nieumundurowany, wówczas jest zobowiązany przedstawić legitymację służbową. Funkcjonariusz w mundurze zrobi to tylko na żądanie kontrolowanego kierowcy. Następnie policjant poprosi zapewne o dokumenty, choć w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie opłacenia polisy OC może zostać w domu.

Co jeszcze może policjant?

Funkcjonariusz ma prawo do przeprowadzenia kontroli pasażerów lub pojazdu. W tym celu może poprosić pasażerów o jego opuszczenie. Co ważne, policjant ma prawo do kierowania twoim pojazdem, jeśli celem jest sprawdzenie stanu technicznego pod kątem działania podstawowych układów - hamulcowego, kierowniczego, itp.

REKLAMA

REKLAMA

Do radiowozu? Raczej nie

Może się zdarzyć, że policjant wezwie cię do radiowozu. To jednak wcale nie jest oczywiste. Co więcej, może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jedną z nich, najpopularniejszą, jest odtworzenie nagranego wykroczenia i przeprowadzenie czynności procesowych, ale może to być również badanie zawartości alkoholu lub środków odurzających.

Z podanych w ustawie sytuacji wymienia się jeszcze konieczność udzielenia pomocy choremu lub rannemu oraz doprowadzenie do jednostki policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia.

Policja czy przebierańcy?

Może zdarzyć się, że w terenie niezabudowanym, do tego nocą, zatrzymania będzie chciał dokonać człowiek bez munduru, podający się za policjanta. Jeżeli masz uzasadnione wątpliwości, możesz się nie zatrzymać, ale przy tym zachowaj stałą prędkość i zadzwoń natychmiast na numer 997 lub 112, informując o sytuacji i udaj się do najbliższego komisariatu lub posterunku policji.

Prawa kierowcy

Co wolno kierowcy? Może na przykład złożyć zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności służbowych. Znacznie częściej korzysta się jednak z prawa do zakwestionowania zasadności lub wysokości mandatu. Wtedy procedura polega na odmowie przyjęcia mandatu, a sprawa jest automatycznie kierowana do sądu.

W przypadku, kiedy urządzenie pomiarowe wykaże obecność alkoholu lub substancji odurzających we krwi, kierowca ma prawo zażądać powtórzenia badania, które i tak przeważnie jest powtarzane po określonym czasie.

Wreszcie, kierowca ma prawo do zapoznania się z nagraniem lub wynikiem pomiaru oraz może zażądać kopii świadectwa legalizacyjnego urządzeń pomiarowych, na podstawie których został zatrzymany.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA