Jakość paliw pod lupą Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa od 2003 roku sprawdza jakoś paliw na polskich stacjach. W 2014 roku zakwestionowano 3,87% pobranych próbek, a jak było w zeszłym roku?

Paliwo złej jakości nie tylko zwiększa jego zużycie przez silnik, ale także pogarsza stan techniczny i co za tym idzie, może prowadzić do awarii silnika. Paliwa na polskich stacjach jak co roku pod lupę wzięła Inspekcja Handlowa, która w swoim raporcie podaje, że sprawdzono 1603 próbki paliw ciekłych. Jeszce w 2003 roku nawet 30% przebadanych stacji sprzedawało paliwo o bardzo złej jakości, ale po wprowadzeniu kontrolującej jakość paliw ustawy, z roku na rok liczba próbek niespełniających norm stale maleje.

W 2015 roku przebadano 767 próbek benzyny i 836 próbek oleju napędowego. Wśród nich inspekcja miała zastrzeżenia do 5,38% próbek, ale kategorycznie wymagań nie spełniło jedynie 2,68%.  Największe nieprawidłowości stwierdzono w województwach:
łódzkim – 6,78 proc. zbadanych próbek,
warmińsko-mazurskim – 6,38 proc.,
podlaskim – 5,88 proc.
podkarpackim - 4,26 proc.

W zeszłym roku Inspekcja Handlowa wydała 13 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm. Przekazała także do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 87 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków koncesji. Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 73 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęto postępowania w 48 przypadkach, z których do sądów skierowano dwa akty oskarżenia, 37 spraw umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w dziewięciu przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

Oto pełna lista stacji, na których przeprowadzono kontrolę w 2015 roku, a także wykryto nieprawidłowości związane z jakością paliwa.

Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

REKLAMA