REKLAMA

Kary za brak OC w 2021 roku – znów podwyżka

Wysokość kary za brak OC wzrośnie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Powodem jest powiązanie jej z wartością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniesie kara za brak OC w 2021 roku?

Miejski samochód Shutterstock
Budżetowy samochód, fot. shutterstock

W związku z podniesieniem płacy minimalnej, od początku 2021 roku wzrosną także, uzależnione od jej wysokości, stawki kar za brak wykupionego OC. Płaca minimalna została określona przez rozporządzenie, przyjęte przez Radę Ministrów, na kwotę 2800 złotych. Z kolei kary za brak OC uzależnione są zarówno od rodzaju pojazdu, jak i długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

REKLAMA

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Wygląda to tak, jak poniżej:

Wysokość kary za brak OC w zależności od rodzaju pojazdu

 • samochody osobowe – 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy (w tym motocykle) – 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wpływ na wysokość kary ma także okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty,
 • 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty,
 • powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty.

Co ważne, w przypadku OC rolników jest to równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

Pełna wysokość opłaty:

 • 5600 zł – samochód osobowy
 • 8400 zł – samochód ciężarowy, autobus, ciągnik
 • 930 zł – pozostałe pojazdy
 • 280 zł – OC rolników

Przy połowie kary kwoty wynoszą, odpowiednio, 2800 zł, 4200 zł, 470 zł, 280 zł. Z kolei 20 proc. kary to, odpowiednio: 1120 zł, 1680 zł, 190 zł i 280 zł.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

REKLAMA

REKLAMA

Jak uniknąć kary za brak OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, że do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należy:

 • wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC,
 • przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany,
 • trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu i brak zakupu polisy OC posiadanego pojazdu,
 • nieopłacenie pełnej raty składki za OC - tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak wpłaty którejkolwiek z rat (do końca okresu ubezpieczenia) powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione,
 • wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce - należy pamiętać, by wykupić OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu – tj. w dniu otrzymania tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia na dopuszczenia pojazdu do ruchu - ale nie później niż w chwili wprowadzenia go do ruchu.

Jedynie „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie” – mówi o tym dyspozycja art. 94. ust. 1. ww. ustawy. Jak informuje UFG, należy mieć jednak na uwadze wyjątkowe okoliczności, pozwalające na zastosowanie takiej ulgi.

Kary za brak OC w poprzednich latach

Kara za brak polisy OC jest uzależniona od poziomu minimalnej pensji brutto od 2012 roku. Największa podwyżka miała miejsce w momencie przejścia na rozliczenie zależne od minimalnej pensji. W 2011 roku kara wynosiła 500 euro, przeliczane według średniego rocznego kursu NBP, co dawało kwotę 2059 złotych. Rok później było to już 3000 złotych.

 • 2011 rok – 500 euro (2059 zł - suma przeliczona po średnim rocznym kursie NBP)
 • 2012 rok – 3000 zł
 • 2013 rok – 3200 zł
 • 2014 rok – 3360 zł
 • 2015 rok – 3500 zł
 • 2016 rok – 3700 zł
 • 2017 rok – 4000 zł
 • 2018 rok – 4200 zł
 • 2019 rok – 4500 zł
 • 2020 rok – 5200 zł
 • 2021 rok – 5600 zł

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA