REKLAMA

Kary za cofanie liczników... wycofane

Mające wejść lada chwila w życie przepisy, przewidujące kary za cofanie liczników, zostały właśnie... usunięte.

Licznik samochodu Auto Motor i Sport
Licznik samochodu, fot. Michał Szymaczek

Niedawno pisaliśmy o tym, że surowe karanie cofania wskazań liczników przebiegu w samochodach wchodzi na ostatnią prostą, a zmiany w prawie podpisał już prezydent. Część z nich, te związane ze zmianami w kodeksie karnym, miały wejść w życie z dniem 25 maja, pozostałe od 1 stycznia 2020 roku.

Piszemy "miały", bowiem rząd zafundował nam, pod osłoną nocnych głosowań nad innymi ustawami, totalny chaos i – prawdopodobnie omyłkowo – wycofał przepisy mówiące o karach za oszustwa przy "kręceniu" liczników.

Chodziło o głośny film dokumentalny braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", przedstawiający problem tuszowania pedofilii w Kościele. Rządzący zareagowali na głosy opinii publicznej pospiesznymi pracami nad zaostrzeniem kar za przestępstwa seksualne, ale jak to zwykle bywa, pośpiech okazał się złym doradcą.

Zobacz także: kary za cofanie liczników niewiele zmienią

REKLAMA

REKLAMA

Skupmy się na tym, co dotyczy... kierowców. Wraz z szybkim wprowadzaniem zmian w Kodeksie karnym, wylano bowiem dziecko z kąpielą, prawdopodobnie przez niedopatrzenie, usuwając zapis o cofaniu liczników...

Chodzi o zapisy w art. 306a Kodeksu karnego, który według podpisanej już przez prezydenta i mającej wejść w życie 25 maja wersji, brzmi tak:

Art. 306a § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podczas nocnych prac nad zmianami w Kodeksie karnym wpisano jednak inne brzmienie tego, zmienionego dopiero co, artykułu. Nadano mu zupełnie inne brzmienie i pozbawiono najmniejszej nawet wzmianki o cofaniu liczników. Brzmi on teraz tak:

Art. 306a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

§ 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.

Jak widać, nie ma ani słowa o licznikach, co oznacza, że zanim rząd zajmie się naprawieniem wyrządzonych szkód i zaistniałego chaosu, przez pewien czas cofanie liczników znów nie będzie karane, jak to było do tej pory.

Potwierdza to w swojej opinii Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, który podkreśla, że:

"Przywrócenie do systemu prawnego czynu przestępnego polegającego na zmianie wskazań drogomierza będzie wymagało uchwalenia nowej ustawy. Niemniej z oczywistych względów nie będzie ona mogła mieć zastosowania do tych oszustw licznikowych, które zostaną popełnione do dnia wejścia w życie takiej ustawy."

Zobacz także: znajdź wymarzony samochód w najlepszej cenie!

Komentarze

 (1)
ZOBACZ KOMENTARZE
REKLAMA