Kierowcy zaufania w Radiu Kierowców

Program 1 Polskiego Radia
Program 1 Polskiego Radia

Może to być także obserwacja niebezpiecznych miejsc, albo na przykład źle działającej sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwego oznakowania. Te krótkie spostrzeżenia kierowców są nagrywane, a następnie emitowane na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

Serwisy dla kierowców ukazują się zawsze na 2 minuty przed pełną godziną - od 5.58 do 22.58. Dzwoniący ma satysfakcję, że sam pomógł innym na drodze, a jednocześnie może czasem usłyszeć przydatne jemu w trasie wiadomości.

Ta forma współpracy ze słuchaczami powinna także zwiększyć współodpowiedzialność wszystkich kierowców za to, co dzieje się na naszych drogach.  Serwisy są przygotowywane we współpracy m.in. z Policją, Strażą Pożarną i GDDKiA.

W najbliższym czasie jeszcze bardziej rozwinie się współpraca newsroomu "Radia Kierowców" z rozgłośniami regionalnymi Polskiego Radia. Wkrótce informacje będą dostępne także na stronie www.radiokierowcow.pl.

W planach jest również porozumienie z operatorami coraz powszechniejszych systemów nawigacji satelitarnych. Uruchomienie na tak szeroką skalę ogólnodostępnego numeru telefonu 022 513 11 11 ma być także swego rodzaju formą zbliżenia się do słuchaczy.

Ponadto, powstaje plan powrotu na antenę Programu 1 dłuższej audycji "Radio Kierowców" nadawanej w formie magazynu. Audycja ta będzie zawierać m.in. elementy publicystyki motoryzacyjnej, na które nie starcza czasu podczas dwuminutowych wejść antenowych. Projekt ten zostanie przedstawiony kierownictwu, jako propozycja do wiosennej ramówki.

Źródło: Polskie Radio

REKLAMA