Kolejne węzły na Północnej Obwodnicy Krakowa z poprawkami

Długo wyczekiwana droga ekspresowa S52 budowana w ramach Północnej Obwodnicy Krakowa nabiera kształtów. W trakcie prac wprowadzono poprawki do kolejnych węzłów. Jak wyglądają postępy?

Droga S52 w budowie fot. GDDKiA
Droga S52 w budowie

Największe zaawansowanie prac, bo 58 proc., odnotowujemy w branży mostowej – informuje GDDKiA w komunikacie dla prasy. W branży drogowej prace koncentrują się na wzmacnianiu gruntów, ale w niektórych miejscach rozpoczęły się już roboty bitumiczne. Jeszcze w lipcu planowane jest ukończenie wykopu podstropowego w krótszym tunelu.

Kolejne zmiany na węzłach

Nie tak dawno temu pisaliśmy o tym, że węzeł Mistrzejowice w ciągu POK jest wadliwie zaprojektowany, a problem zdiagnozowała grupa amatorów drogownictwa z youtubowego kanału Autostrady Polskie. Przeanalizowali oni wpływ dużego ruchu na płynność i okazało się, że ów węzeł zostanie po prostu zatkany, bo brany pod uwagę w czasie projektowania węzła ruch był nieadekwatny do rzeczywistości. Skończyło się na tym, że węzeł jest obecnie w trakcie przeprojektowywania, bo po analizach przeprowadzonych na zlecenie GDDKiA przez Politechnikę Krakowską rzeczywiście okazało się, że problem z przepustowością węzła jest istotny.

Teraz jak czytamy w komunikacie GDDKiA, także dwa kolejne węzły – Zielonki i Węgrzce – zostały poddane analizie przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Ocena dotyczyła prognozowanych natężeń ruchu i projektów związanych z rozwiązaniami na rondach turbinowych na węzłach S52 POK. Analiza zawierała również propozycje zmian geometrii i organizacji ruchu oraz analizy przepustowości i warunków ruchu. Po otrzymaniu opinii, niektóre rozwiązania zostały rzeczywiście zmienione i oby to wystarczyło.

Co zmieniono? Na przykład na węźle Zielonki zaprojektowano dodatkowy pas w prawo z bypassem na wlocie północnym oraz dodatkowe pasy w prawo na wlocie wschodnim i zachodnim od drogi S52. Na wlocie zachodnim, dodatkowy pas w prawo dodano ze względu na potrzebę utrzymania płynności ruchu i niezawodności sieci drogowej w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Na węźle Węgrzce natomiast będzie dodatkowy pas w prawo na wlocie północnym DK7 i dodatkowy pas w lewo na wlocie wschodnim od drogi ekspresowej S52.

Droga S52 w budowie fot. GDDKiA
Droga S52 w budowie

S52 Północna Obwodnica Krakowa – postępy prac

Trwają roboty ziemne, w ramach których wykonano około 793 tys. m3 wykopów oraz 390 tys. m3 nasypów. Wzmacniane jest podłoże, wymieniono ponad 90 proc. gruntów, wykonano dreny i kolumny żwirowe. Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej położona została na S52 pomiędzy tunelem w Zielonkach a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej w Krakowie. Natomiast w rejonie ul. B4, w miejscowości Węgrzce, trwają przygotowania do ułożenia drugiej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku ok. 400 m.

Trwają także intensywne roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich (wiadukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe). Dotychczas wbudowano około 140 tys. m3 mieszanki betonowej oraz zamontowano ok. 16 000 ton stali zbrojeniowej. Powstaje tu 27 obiektów inżynierskich i 4 km murów oporowych. Zaawansowanie robót jest tu zróżnicowane: od realizacji posadowienia, poprzez wykonywanie fundamentów i podpór, po wykonywanie ustrojów nośnych, kap chodnikowych i izolacji pomostu.

W tunelu o długości 496 m, wykonanym pod wzgórzem w Batowicach, trwa wykop podstropowy. Wykopano 75 proc. materiału ziemnego i w lipcu planowane jest zakończenie tych robót. Natomiast na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywane są ściany szczelinowe i strop. W sezonie wakacyjnym planowane jest tu rozpoczęcie wykopu podstropowego, od strony wschodniej. Obiekt ma ukończone ściany szczelinowe w 85 proc.

Przy węźle Modlnica powstaje obwód utrzymania drogi, w tym budynki - biurowo-administracyjny i warsztatowo-garażowy. Zakończono wykonywanie nasypu dla całego terenu obwodu.

Północna Obwodnica Krakowa – przebieg trasy

W ramach inwestycji POK wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice, o długości ok. 12,5 km. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m oraz pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m. Pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa powstanie niewielki obiekt tunelowy o długości 95 m.

W ciągu trasy ekspresowej powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów. Wybudowane zostaną węzły:

  • Modlnica - do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice,
  • Zielonki - węzeł na skrzyżowaniu S52 POK z ulicami: Na Zielonki w Krakowie, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę w Zielonkach i projektowaną przez Samorząd Województwa Trasą Wolbromską,
  • Węgrzce - w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29-go listopada w Krakowie
  • Batowice - w miejscu skrzyżowania S52 i ul. Karola Wojtyły w Batowicach (droga powiatowa 2293K).

S52 POK zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z drogą ekspresową S7 i w ten sposób zamknie się IV obwodnica Krakowa. Ciąg obwodnic połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK79, DK94, S7) i usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta DK79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa, jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 680 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zobacz również:
REKLAMA