REKLAMA

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe

Zdecydowaną większością sejmowych głosów przyjęta została ustawa wprowadzająca korytarz życia i jazdę na suwak.

Korytarz życia na autostradzie Shutterstock
Korytarz życia na autostradzie, fot. Jarretera / Shutterstock.com

Wprowadzenie obowiązku tworzenia tzw. korytarza życia w razie zatoru drogowego oraz jazdy na suwak w przypadku zwężenia drogi planowane było już od dłuższego czasu. Za każdym razem termin był przesuwany.

Ostatnio pisaliśmy, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada. Teraz wiemy już, że i ten termin jest nierealny, niemniej jednak ustawa przeszła w końcu przez sejmowe głosowanie. I to zdecydowaną większością, bo za zmianami było aż 415 posłów, 6 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu.

Termin 1 listopada siłą rzeczy przestał obowiązywać, jako że prace nad nowelizacją zostały zakłócone wyborami i wydłużonym kalendarzem prac parlamentarnych obecnej kadencji. Nowe przepisy czekają jeszcze na głosowanie w Senacie i prezydencki podpis. Wejdą w życie 21 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze założenia mówiły o tym, że najpierw w życie wejdą przepisy związane z korytarzem życia, a jazda na suwak dopiero po 60 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Chciano w ten sposób uniknąć chaosu. Wygląda jednak na to, że obie regulacje wejdą w życie jednocześnie, bowiem jak czytamy w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury, nowym terminem dla obu przepisów jest właśnie 21 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także: Mitsubishi Eclipse Cross - jak z kosztami eksploatacji?

REKLAMA

REKLAMA

Korytarz życia Materiały prasowe
Korytarz życia, źródło:legislacja.rcl.gov.pl

Korytarz życia – jak tworzyć?

Korytarz życia to pojęcie do niedawna obce większości kierowców w naszym kraju, a obecne na Zachodzie już od wielu lat. Jak to wygląda w praktyce? W projekcie ustawy czytamy:

„W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb ratowniczych, kierujący pojazdem...”

I tu podana jest instrukcja tworzenia korytarza życia.

„Poruszający się lewym pasem ruchu, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.”

Czyli sytuacja prosta. Są dwa pasy ruchu, pojawia się zator, kierowca z prawego pasa zjeżdża maksymalnie do prawej, na pas awaryjny jeśli taki jest, a kierowca z pasa lewego „przytula” się do lewej krawędzi. A co jeśli pasy są trzy lub więcej? To też ujęto w ustawie.

„Poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu są obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.”

Czyli robimy tak, jak w większości krajów europejskich, gdzie kwestia ta jest już uregulowana. Jadąc lewym pasem, zjeżdżamy maksymalnie w lewo. Jadąc każdym innym niż lewy pasem, zjeżdżamy maksymalnie w prawo. Korytarz życia tworzony jest więc między skrajnym lewym pasem, a pozostałymi.

Przepisy wyraźnie mówią przy tym, że „w przypadkach, o których mowa powyżej, kierujący pojazdem poruszający się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.” Nie obchodzi nas więc wtedy ciągła linia oddzielająca pas awaryjny czy pobocze.

Zobacz także: nowe SUV-y Volkswagena - nadchodzące premiery

REKLAMA

Jazda na suwak Materiały prasowe
Jazda na suwak, źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Jazda na suwak – zasady

Projekt ustawy wprowadza też zasady jazdy w sytuacji, kiedy jeden lub więcej pasów ruchu ulega zwężeniu i konieczna jest zmiana pasa. Obecnie nie ma nakazu przepuszczania aut ze zwężających się pasów, są jedynie znaki sugerujące takie rozwiązanie.

Jak to ma wyglądać, czytamy w dokumencie:

„Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, z wyjątkiem ust. 4a i 4b.”

I właśnie o te podpunkty chodzi.

„4a. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.”

Innymi słowy – trzeba wpuścić auto jadące sąsiednim, zanikającym pasem, na samym końcu, przy zwężeniu, robiąc to na zakładkę. Jeden samochód z lewego pasa, jeden z prawego, itd. A co w rzadkiej, ale możliwej sytuacji, kiedy są trzy pasy i jednocześnie zanikają dwa skrajne? O tym mówi podpunkt 4b.

„4b. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu utrudnień na tych pasach lub ich zanikania, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.”

Znaczy to tyle, że jadąc pasem, który nie zanika, na samym końcu, przy zwężeniu, wpuszczamy najpierw auto z prawego pasa, następnie z lewego, a potem jedziemy my. Auto za nami robi analogicznie – najpierw prawy pas, potem lewy, następnie auto ze środkowego pasa.

Zobacz także: znajdź wymarzony samochód w najlepszej cenie!

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA