REKLAMA

Mandaty – jest nowy taryfikator

Radiowóz marki Kia przeznaczony dla polskiej policji.

W związku z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym wprowadzono zmiany w kwestii wysokości grzywien m.in. za przekroczenie prędkości. W "Rozporządzeniu Rady Ministra z 20 stycznia 2011 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń" znajdziemy następujące "widełki":

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h Policjant może nas ukarać mandatem w wysokości do 50 zł (i jednym punktem karnym). Za przekroczenie prędkości o 11-20 km/h przewidziano mandat od 50 do 100 zł (i 2 punkty karne). Kolejne przekroczenia to odpowiednio: 21-30 km/h - mandat 100 do 200 zł plus 4 punkty karne, 31-40 km/h - mandat 200 do 300 zł i 6 punktów, 41-50 km/h - mandat 300-400 zł i 8 punktów, a za przekroczenie dozwolonej prędkości o 51 km/h i więcej - 400 do 500 zł mandatu i 10 punktów karnych.

Nowelizacja przepisów pozwala również na przeprowadzanie kontroli prędkości również z pokładów policyjnego śmigłowca. Dotąd było to niemożliwe.

Zmieniły się również kary za przewożenie większej liczby osób, niż przewiduje homologacja dopuszczająca pojazd do ruchu. Teraz Policjant będzie mógł ukarać kierowcę mandatem w wysokości 100 zł za każdą "ponadprogramową" osobę, maksymalnie do 500 zł.

Taryfikator przewiduje również mandat w wysokości 100 zł za jazdę na pasie ruchu dla autobusów, 500 zł za parkowanie w miejscu dla osoby niepełnosprawnej i 100 zł za parkowanie na "kopercie".

REKLAMA

Komentarze

 (8)
ZOBACZ KOMENTARZE
REKLAMA