NIK: będzie kontrola

Najwyższa Izba Kontroli zleciła dzisiaj służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drogi na|Euro 2012
Zgodnie z rządowym "Programem budowy dróg krajowych na lata 2007-2015" (autostrady i ekspresówki) - Szczecin i Ściana Wschodnia spadają do drugiej ligi. Cywilizacyjnej. Zieloni i czerwoni - ratunku!

Każdy z wojewodów sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. NIK wykorzystała to uprawnienie wojewodów do zainicjowania ogólnopolskiej kontroli.  Celem kontroli jest ocena oznakowania dróg publicznych w Polsce.

amis

Zobacz również:
REKLAMA