REKLAMA

Nowe prawo jazdy. Co się zmieniło?

Z dniem 4 marca w życie wchodzi nowelizacja przepisów, wprowadzająca nowe dokumenty prawa jazdy w Polsce.

Prawo jazdy - nowy dokument (2019) Materiały prasowe
Prawo jazdy - nowy dokument

Nowy wzór prawa jazdy, już bez wypisanego na nim adresu zamieszkania, zaczyna obowiązywać od 4 marca 2019 roku, dla nowo wydawanych dokumentów – świeżo upieczonych kierowców oraz tych kierowców, których dokument traci swoją ważność.

REKLAMA

Nowe prawo jazdy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z założeniem zmian, jaki dokonało Ministerstwo Infrastruktury, z dokumentów prawa jazdy znika adres zamieszkania. Zmiany te wiążą się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. O co chodzi?

Otóż organ ten uznał, że jeden z zapisów ustawy o kierujących pojazdami jest niezgodny z obowiązującą konstytucją. A chodzi o pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz opłaty za wydanie nowego dokumentu w sytuacji, kiedy – przykładowo – samorząd lokalny zdecyduje o zmianie nazwy ulicy czy osiedla.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w takich i podobnych przypadkach nie są już pobierane opłaty za wydanie nowych dokumentów. Pozostaje jednak inna kwestia – adres zamieszkania, jaki widnieje na dokumencie, powinien być aktualizowany w przypadku jego zmiany, w terminie do 30 dni. Wiąże się to z koniecznością wydania nowego dokumentu i pobrania opłat, przy każdorazowej przeprowadzce kierowcy.

Zobacz także: zielone tablice rejestracyjne w Polsce

REKLAMA

REKLAMA

Nowe prawo jazdy - oszczędność dla kierowców

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji, „taka konstrukcja prawna powoduje, że każda zmiana miejsca zamieszkania, nawet w obrębie jednego organu wydającego prawo jazdy, wymaga wymiany dokumentu prawa jazdy na zawierający właściwy adres zamieszkania. Generuje to koszty dla posiadaczy prawa jazdy w przypadku, jeżeli to oni dokonali zmiany miejsca zamieszkania”.

Co istotne, uzasadnienie wyjaśnia też, że prawo jazdy jest dokumentem, który poświadczać ma posiadanie uprawnień, toteż z punktu widzenia obsługi administracyjnej, umieszczanie na nim adresu nie jest konieczne. W większości krajów Unii Europejskiej adresu na prawie jazdy nie zobaczymy.

Zmiany mają też inny pozytywny aspekt, poza odciążeniem finansowym kierowców, którzy zmieniają adres zamieszkania, zmniejszy się obciążenie wydziałów komunikacji. Spadnie też oczywiście dochód budżetu wszystkich powiatów – jak podają autorzy zmian będzie to około 10,5 mln złotych rocznie.

Co z obecnymi dokumentami prawa jazdy? Jak zaznaczają autorzy zmian, dotychczasowe prawa jazdy, wydane przed wejściem w życie nowych zasad, zachowają swoją ważność.

Zobacz także: zaostrzenie kar za kradzież tablic rejestracyjnych

REKLAMA

Nowe uprawnienia na prawo jazdy kategorii B

Przypomnijmy w tym miejscu, że niedawno rozszerzono uprawnienia dla kierowców z prawem jazdy kategorii B.

Zmiana ustawy sprawiła, że kierowcy z prawem jazdy kategorii B mogą prowadzić również trójkołowe motocykle. Dotychczas kategoria B uprawniała do jazdy:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg);

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm sześc., mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

W myśl nowych przepisów, prowadzenie trójkołowego motocykla z prawem jazdy kategorii B jest możliwe pod pewnymi warunkami. Kierowca musi posiadać te uprawnienia od co najmniej trzech lat, czyli podobnie, jak w przypadku prowadzenia lekkich jednośladów do 125 cm sześc. pojemności skokowej.

Obowiązujące przepisy pozwalają kierować trójkołowymi motocyklami kierowcom z prawem jazdy kategorii A, mającym ponad 21 lat. Z kolei posiadacze uprawnień dla kategorii A1 i A2 mogą prowadzić motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW.

Skala tematu trójkołowców nie jest na razie w Polsce znacząca, bo według informacji Ministerstwa Infrastruktury, w tej chwili w kraju, na blisko 1,4 zarejestrowanych motocykli jest zaledwie około 600 „trajek”. Nowe przepisy mogą ten stan rzeczy znacząco zmienić.

Zobacz także: gorące premiery Genewa Motor Show 2019

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA