REKLAMA

Odcinkowy pomiar prędkości. Nowe znaki na drogach

O planach wprowadzenia nowych znaków, oznaczających odcinkowy pomiar prędkości, pisaliśmy kilka miesięcy temu. Teraz znamy już dokładną datę.

Znak D-51 fotoradar Shutterstock
Znak D-51 fotoradar, fot. shutterstock

Szykują się zmiany w oznakowaniu fotoradarów w Polsce, a dokładniej miejsc objętych odcinkowym pomiarem prędkości. Drogi, na których prowadzony będzie automatyczny pomiar średniej prędkości na danym odcinku. Będą oznaczone inaczej, niż dotychczas i wiemy, kiedy to się stanie.

REKLAMA

Zgodnie z projektem Ministerstwa Infrastruktury wprowadzone zostaną dwa nowe znaki, noszące symbole D-51a oraz D-51b. Są one uzupełnieniem dla osobnego znaku, znanego od lat polskim kierowcom - D-51 „kontrola prędkości fotoradar”.

Obecnie, w przypadku odcinkowego pomiaru prędkości, który na polskich drogach wciąż jest raczej rzadkością, spotykany jest wspomniany wyżej znak D-51, ale z dodaną pod nim tabliczką z informacją „Kontrola średniej prędkości na odcinku … km”.

Po zmianach pojawią się dwa nowe znaki, które pozwolą odróżnić zwykły fotoradar od odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Nowe znaki przedstawiają jezdnię oraz dwa symbole fotoradarów, jeden za drugim, umieszczone wzdłuż drogi, co ma symbolizować odcinek pomiarowy.

Zobacz także: auta elektryczne obowiązkowo z dźwiękiem - nowe przepisy

REKLAMA

REKLAMA

Na pierwszym ze znaków pojawi się dodatkowo oznaczenie dozwolonej prędkości, co pozwoli rozwiać wątpliwości kierowców co do tego, jak szybko można się poruszać na odcinku pomiarowym. Kto trafił na odcinek pomiarowy, ten wie, że nieświadomi limitu prędkości na danym odcinku kierowcy jadą często ze zbyt małą prędkością. Nierzadko poruszają się 50 km/h i wolniej tam, gdzie prędkość dozwolona jest wyższa. Po zmianach takich sytuacji powinno być mniej.

Nowe regulacje rozszerzają ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, takie rozwiązanie ma pozwolić na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Zobacz także: czasowa rejestracja aut już działa

REKLAMA

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”

Znak D-51a odcinkowy pomiar prędkościMateriały prasowe
Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”, fot. MI

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Umieszczony na znaku symbol znaku B-33 (znak ograniczenia prędkości) wskazuje dopuszczalną prędkość jazdy, wynikającą z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym albo znaku drogowego, na odcinku objętym kontrolą.

Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”

Znak D-51b koniec automatycznej kontroli średniej prędkościMateriały prasowe
Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”, fot. MI

Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” informuje o końcu odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Zobacz także: grad niszczy samochody - jak uzyskać odszkodowanie?

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy nowe znaki pojawią się na drogach?

Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 lipca 2019 r.

Nowe przepisy wejdą zatem w życie 13 sierpnia 2019 roku, czyli już w przyszły wtorek, przed długim sierpniowym weekendem.

Nie oznacza to jednak, że nowe znaki pojawią się na wszystkich odcinkach od razu. Znaki D-51 z tabliczką tekstową, oznaczające odcinkową automatyczną kontrolę prędkości, zostaną bowiem zastąpione znakami D-51a i D-51b w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Zobacz także: szukasz samochodu? Tu znajdziesz najlepsze oferty

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA