REKLAMA

Odcinkowy pomiar prędkości – nowe znaki

Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie nowych znaków, informujących o odcinkowym pomiarze prędkości.

Znak D-51 fotoradar Shutterstock
Znak D-51 fotoradar, fot. shutterstock

Szykują się zmiany w oznakowaniu fotoradarów w Polsce. Na razie chodzi o automatyczny pomiar średniej prędkości na danym odcinku, czyli tzw. odcinkowy pomiar prędkości. Będzie on oznaczony inaczej, niż dotychczas.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Infrastruktury, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wprowadzone zostaną dwa nowe znaki, noszące symbole D-51a oraz D-51b. Uzupełnią one dotychczasowy osobny znak D-51 „kontrola prędkości fotoradar”.

W przypadku odcinkowego pomiaru prędkości, który na polskich drogach wciąż jest raczej rzadkością, obecnie stosuje się znak D-51, czyli taki jak przed każdym innym fotoradarem, a pod nim dodaje się tabliczkę z informacją „Kontrola średniej prędkości na odcinku … km”.

Po zmianach pojawią się dwa nowe znaki, dla odróżnienia ich od „zwykłego” fotoradaru mierzącego prędkość w jednym punkcie, a nie na odcinku drogi. Nowe oznakowanie przedstawia jezdnię oraz dwa symbole fotoradarów, jeden za drugim, umieszczone wzdłuż drogi.

Istotne jest, że na pierwszym ze znaków pojawi się dodatkowe oznaczenie dozwolonej prędkości, co powinno rozwiać wątpliwości kierowców co do tego, jak szybko można się poruszać na odcinku pomiarowym.

Zobacz także: zaostrzenie kar za kradzież tablic rejestracyjnych

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie, na istniejących od 2015 roku odcinkach, dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w której kierowcy nie mają świadomości, z jaką prędkością mogą się poruszać i dla pewności jadą o wiele za wolno, zazwyczaj do 50 km/h, podczas gdy na wielu odcinkach prędkość dopuszczalna jest wyższa.

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”

Znak D-51a odcinkowy pomiar prędkościMateriały prasowe
Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”, fot. MI

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Umieszczony na znaku symbol znaku B-33 (znak ograniczenia prędkości) wskazuje dopuszczalną prędkość jazdy, wynikającą z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy  Prawo o ruchu drogowym albo znaku drogowego, na odcinku objętym kontrolą.

Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”

Znak D-51b koniec automatycznej kontroli średniej prędkościMateriały prasowe
Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”, fot. MI

Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” informuje o końcu odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Zobacz także: surowe kary za cofanie liczników z opóźnieniem

REKLAMA

Kiedy nowe znaki pojawią się na drogach?

Na razie projekt jest na początkowym etapie drogi legislacyjnej. Po jej zakończeniu i ogłoszeniu musi upłynąć 14 dni. Ale żeby nie było tak dobrze, odcinkowe pomiary prędkości nie będą tak oznakowane od samego początku.

Jak czytamy w druku projektu, „znaki D-51 z tabliczką tekstową, oznaczające odcinkową automatyczną kontrolę prędkości, zostaną zastąpione znakami D-51a i D-51b w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.” Mamy więc ponad dwa lata na to, żeby cieszyć się nowym, bardziej przejrzystym oznakowaniem.

Fotoradary na światłach

Przy tej okazji powstaje pytanie, co z fotoradarami rejestrującymi wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Obecnie jest na to tylko jedna odpowiedź – nie są one wciąż oznakowane i obecnie nie ma projektu, który by miał je wprowadzić.

Zobacz także: znajdź wymarzony samochód w najlepszej cenie!

Komentarze

 (1)
ZOBACZ KOMENTARZE

REKLAMA

REKLAMA