Ograniczenia prędkości w Polsce

Ile wynosi dopuszczalna prędkość na autostradzie, a ile w terenie zabudowanym czy w strefie zamieszkania? Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości? Ograniczenia prędkości w Polsce są bardzo różne, w zależności od miejsca i pojazdu, którym jedziemy.

Ograniczenia prędkości w Polsce mpp
  • Na tle krajów Unii Europejskiej ograniczenia prędkości w Polsce są mało rygorystyczne
  • Również mandaty za przekroczenie prędkości są stosunkowo niskie
  • Choć w Polsce można dostać mandat za przekroczenia prędkości o mniej niż 10 km/h zwykle do tego nie dochodzi 

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce kontrolują prędkość samochodów na drogach na kilka sposobów. Dokonują pomiarów prędkości za pomocą tzw. radaru pistoletowego, po czym bezpośrednio zatrzymują kierowcę, który przekroczył prędkość i wystawiają mandat. Analogiczna procedura występuje w przypadku kontrolowania prędkości przez wideoradar zamontowany w radiowozie. Z opóźnieniem dostajemy mandat z fotoradaru lub z wideoradaru zamontowanego w samochodzie IDT. Podobnie jest w przypadku pomiaru prędkości z helikoptera, ale w Polsce takie kontrole wciąż należą do rzadkości. Ostatnio coraz popularniejsze w naszym kraju stają się odcinkowe pomiary prędkości. Dzięki bramownicom z kamerami ostawionymi na początku i końcu mierzonego odcinka wyliczana jest prędkość średnia samochodu i na jej podstawie wystawiany jest również z opóźnieniem mandat karny.

Ograniczenia prędkości

Znak B-33 - ograniczenia prędkości w Polsce

Znak ograniczenia prędkości B-33, czyli czarna liczba na białym tle z czerwoną obwódką, to jeden z najpowszechniej występujących znaków na polskich drogach. Informuje on kierowców o maksymalnej dopuszczalnej na danej drodze prędkości. Warto jednak pamiętać, że wg Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (to właśnie wtedy powstał tzw. Kodeks o ruchu drogowym w obecnej formie, oczywiście od tego momentu jest on nowelizowany) zbyt wolna jazda, utrudniająca ruch innym pojazdom, jest karana podobnie jak przekraczania prędkości. Ile zatem można jechać na autostradzie, jaka jest maksymalna prędkość w terenie zabudowanym, jaka prędkość jest dopuszczalna w strefie zamieszkania? Poniższa tabela prędkości dotyczy samochodów dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony oraz motocykli.

Ograniczenia prędkości w Polsce – tabela prędkości

  • 140 km/h na autostradach
  • 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych
  • 100 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych i drogach dwujezdniowych o dwóch pasach ruchu w każdą stronę
  • 90 km/h na drogach o jednym pasie ruchu w każdą stronę w terenie niezabudowanym
  • 50 km/h w terenie zabudowanym
  • 20 km/h w strefie zamieszkania

Ograniczenia prędkości w Polscempp

Ograniczenia prędkości w Polsce - opinia eksperta

Krzysztof Burdakmateriały prasowe
Krzysztof Burdak

Krzysztof Burdak – ekspert do spraw bezpieczeństwa Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i były szef krakowskiej drogówki

Polska zbyt późno wprowadza zmiany w przepisach, ale dobrze, że pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa na drogach. Przez kilkanaście lat funkcjonował w Polsce absurdalny przepis, który umożliwiał szybszą jazdę w mieście w godzinach nocnych. Ale mamy więcej przykładów działania niezgodnego z kierunkiem w jakim podąża cała Europa. W czasie kiedy inne kraje systematycznie ograniczały dopuszczalne prędkości na autostradach my podnieśliśmy limit do 140 km/h. Podobnie jest w przypadku obszarów miejskich. Coraz więcej europejskich aglomeracji rozszerza „strefę 30”, a my jesteśmy dopiero na etapie inicjowania w centrum miast stref ruchu bezpiecznych dla pieszych. Ale myślę, że największy problem tkwi w naszych w genach. Mamy w sobie niepohamowaną chęć do własnego interpretowania przepisów. Wynika to również z doświadczeń z naszej przeszłości, kiedy to policja nie nakładała mandatów z niskie przekroczenia prędkości, rzędu 20 km/h. W tym samym czasie do polskiej policji trafiały mandaty naszych rodaków, którzy np. w Szwajcarii przekraczali prędkość o 4 km/h. Oczywiście powinniśmy dopuszczać niewielką tolerancję przekroczenia prędkości, do 8 km/h, która wynika z możliwego błędu urządzeń pomiarowych. Ważniejszy jest fakt, że większość kierowców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji przekroczenia prędkości o 10 km/h, szczególnie w mieście, przed przejściem dla pieszych. Na proces hamowania składa się czas reakcji kierowcy, czas uruchomienia hamulców oraz samo hamowanie, którego droga zależna jest od wielu czynników, w tym stanu opon, przyczepności asfaltu czy warunków atmosferycznych. Z badań biegłych wynika, że kierowca, który zbliża się do przejścia z prędkością 60 km/h, a nie jak nakazują przepisy 50 km/h, zamiast wyhamować tuż przed przejściem wjedzie na nie z prędkością 40 km/h. Wystarczy sobie wyobrazić jakie zagrożenie stanowi samochód, który uderza w przeszkodę, w tym wypadku w człowieka, z prędkością 40 km/h.

Kiedy ograniczenie prędkości traci aktualność?

To ogólne ograniczenia prędkości, które, w zależności od sytuacji, mogą zostać zmienione przez występujące przy drogach znaki (wcześniej wspomniany znak B-33), np. umieszczony pod znakiem D-42, czyli tablicą informującą o wjeździe na teren zabudowany. Jeśli pod takim znakiem występuje znak ograniczenia prędkości do 40 km/h, to taka prędkość obowiązuje na drodze do kolejnego skrzyżowania lub do odwołania. Z kolei jeśli ograniczenie prędkości umieszczone jest pod zieloną tablicą z nazwą miejscowości obowiązuje ono na całym jej terenie.

REKLAMA

REKLAMA

Prędkość w terenie zabudowanym

Po nowelizacji ustawy z czerwca 2021 roku dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi obecnie 50 km/h przez całą dobę. Wcześniej, w godzinach 23-5 rano, dopuszczalna prędkość była o 10 km/h wyższa. W mieście mogą jednak obowiązywać wyjątki – jeśli bowiem znaki stanowią inaczej, dozwolona jest jazda z wyższą prędkością, czasem nawet do 90 km/h. Takie odcinki najczęściej spotykane są w dużych miastach na szerokich arteriach składających się z więcej niż jednego pasa do jazdy w jednym kierunku.

Strefa zamieszkania prędkość – 30 czy 20 km/h?

W centrach miast oraz na osiedlach często występuje niższe niż gdzie indziej w terenie zabudowanym ograniczenie prędkości wynikające z tzw. strefy. Pierwszy rodzaj strefy to strefa zamieszkania oznaczona niebieskim znakiem przedstawiającym pieszego, dziecko goniące za piłką, dom oraz samochód. Na terenie tej strefy maksymalna dopuszczalna prędkość zawsze wynosi 20 km/h. Kierowca w takiej strefie może też parkować tylko na miejscach wyznaczonych, a pieszy może iść ulicą i ma zawsze pierwszeństwo. Innym rodzajem strefy, oznaczone znakiem B-43, są tzw. strefy ograniczonej prędkości, często wprowadzone np. w zabytkowych centrach miast. Znak B-43 to tablica z czarną obwódką, białym tłem i ograniczeniem prędkości np. do 30 czy 40 km/h.

Ile można jechać na drodze ekspresowej?

Co do zasady na drodze ekspresowej w Polsce obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h - pod warunkiem, że droga ta składa się z dwóch jezdni po dwa pasy w każdą stronę. Zdarzają się jednak drogi ekspresowe z jezdniami, które mają tylko po jednym pasie w każdym kierunku – wtedy ograniczenie prędkości wynosi 100 km/h.

Ile można jechać na autostradzie?

Polska jest w Europie wyjątkiem, bo dopuszczalna prędkość na autostradzie wynosi u nas nie 120 czy 130 km/h, jak w większości krajów, tylko 140 km/h. Oczywiście, również na autostradzie zdarzają się miejsca, gdzie obowiązujący limit jest niższy – wtedy informują o nim znaki ograniczenia prędkości, często też dana prędkość jest wyświetlana na elektronicznych tablicach nad drogą.

Prędkość z przyczepą – jakie są ograniczenia prędkości w Polsce?

Jak szybko można jechać z przyczepą? To zależy oczywiście od rodzaju drogi. W mieście kierowców aut jadących z przyczepą obowiązuje ten sam limit prędkości, co innych – 50 km/h. Wyjątkiem są ulice, na których ograniczenie prędkości jest wyższe np. jeśli wynosi 70 czy 80 km/h to kierowca auta z przyczepą może jechać maksymalnie 60 km/h. W terenie niezabudowanym dopuszczalny limit prędkości wynosi 70 km/h, na autostradzie z przyczepą można jechać maksymalnie 80 km/h.

Policja Shutterstock
Policja

Mandaty za przekroczenie prędkości

Obecnie instytucje państwowe są w trakcie opracowywania nowego taryfikatora mandatów za przekroczenie prędkości, który ma zacząć obowiązywać wraz z początkiem roku 2023.

Oto aktualny taryfikator mandatów, czyli co nam grozi za przekroczenie prędkości dopuszczalnej w Polsce.

do 10 km/h – 50 zł i 0 pkt karnych
od 11 do 20 km/h – od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
od 21 do 30 km/h – od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
od 31 do 40 km/h – od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
od 41 do 50 km/h – od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
od 51 km/h – od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych.

Tamowanie ruchu, czyli nieuzasadniona jazda z prędkością znacznie niższą niż dopuszczalna karana jest mandatem od 50 do 200 zł i dwoma punktami karnymi.

O ile można w Polsce można przekroczyć prędkość?

Pomimo, że Polsce można dostać mandat za przekroczenie prędkości o mniej niż 10 km/h to fotoradary mają, ze względu na możliwość wystąpienia błędu pomiaru, tolerancję w wysokości 10 km/h. Dlatego w naszym kraju nie otrzymamy mandatu z fotoradaru za przekroczenie prędkości mniejsze niż 10 km/h.

Prędkość bezpieczna

Prędkość bezpieczna nie zawsze pokrywa się z maksymalnymi prędkościami na danym odcinku. Szczególnie często ma to miejsce w naszym klimacie, gdzie trudne warunki pogodowe w okresie zimowym utrudniają jazdę. Prędkość bezpieczna zapewnia możliwość panowania nad pojazdem. Wpływa na nią stan drogi, warunki pogodowe, widoczność, kondycja pojazdu i jego obciążenie oraz umiejętności kierowcy. W uzasadnionych powyższymi okolicznościami jazda poniżej limitu prędkości jest dozwolona. Należy pamiętać, że kierujący jest zobowiązany do jazdy z prędkością, która nie utrudnia innym kierowcom jazdy, czyli zabronione jest nieuzasadnione tamowanie ruchu, za co grozi mandat w wysokości od 50 do 200 zł i dwa punkty karne.

Prędkość zalecana

W drogach Unii Europejskiej funkcjonują również znaki z prędkością zalecaną (kwadratowe niebieskie tablice z białą liczbą). Przykładem są niemieckie autostrady, gdzie zalecaną prędkością często jest 130 km/h. W przypadku przekroczenia prędkości zalecanej należy się liczyć z możliwością obciążenia częścią winy za wypadek lub kolizję oraz z pomniejszeniem kwoty odszkodowania za uszkodzony samochód.

Za jakie przekroczenie prędkości możesz stracić prawo jazdy?

W Polsce można stracić możliwość kierowania pojazdem za ujawnione przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zbudowanym. Nie jest to utrata uprawnień, ale zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

Zobacz również:
REKLAMA