Ostatni odcinek S7 Kraków-Warszawa – kiedy będzie gotowy?

GDDKiA informuje, że jest już decyzja o zezwoleniu na budowę brakującego odcinka drogi S7 Miechów-Szczepanowice. To ostatni fragment między Krakowem i Warszawą czekający na rozpoczęcie prac.

Droga S7 Miechów-Szczepanowice fot. GDDKiA
Droga S7 Miechów-Szczepanowice

Wojewoda małopolski wydał najważniejszy dokument umożliwiający budowę drogi ekspresowej S7 Miechów-Szczepanowice, czyli decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Pozwala to także na rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte pod budowę drogi nieruchomości. W najbliższym czasie plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Odcinek Miechów-Szczepanowice, o którym tu mowa, jest ostatnim pomiędzy Warszawą i Krakowem, który czeka na rozpoczęcie prac. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące z drogą ekspresową, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.

Wzniesionych zostanie do tego pięć wiaduktów, z czego jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Powstanie system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Do wykonania są także urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym na przejścia dla zwierząt, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej. Powstanie oświetlenie oraz zasilająca sieć energetyczna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Droga S7 Miechów-Szczepanowice

Od północy odcinek S7 Miechów-Szczepanowice połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło-Miechów, natomiast od południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym już w ramach odcinka S7 Szczepanowice-Widoma.

Kiedy odcinek S7 Miechów-Szczepanowice zostanie oddany do użytku? Zgodnie z umową zakończenie prac na tym odcinku powinno nastąpić w sierpniu 2024 r. Dodajmy, że koszt prac wyniesie ponad 162,4 mln zł, a środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego.

Droga S7 od Krakowa na północ

Odcinek Miechów-Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

Trwa budowa odcinka S7 Moczydło-Miechów. Aktualnie zaawansowanie prac na tym odcinku wynosi 66 proc. Zakończenie budowy przewidywane jest w przyszłym roku. Budowa ponad 13-kilometrowego odcinka S7 Szczepanowice-Widoma zakończyła się i droga została oddana do ruchu 4 października 2021 r. Odcinek S7 Widoma-Kraków jest w trakcie realizacji. Aktualne zaawansowanie prac wynosi tu ponad 14 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2024 r.

REKLAMA