REKLAMA

Raport NIK krytycznie o wdrażaniu systemu CEPiK 2.0

System CEPiK 2.0 to nowa generacja bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, która miała zostać wdrożona już w styczniu 2016 roku, a do dnia dzisiejszego nie działa jak należy, windując koszty realizacji o ponad 40 mln złotych. Sprawie przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli, publikując raport ze swoich prac.

Prawo jazdy Shutterstock
Prawo jazdy, fot. shutterstock

Miał poprawić funkcjonowanie administracji i pomóc obywatelom, ale system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 2.0 wciąż nie działa poprawnie.  NIK ustaliła, że system nie był prawidłowo przygotowany zarówno w okresie zarządzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak i Ministerstwo Cyfryzacji. 

Jak podkreśla NIK w swoim raporcie, termin  jego udostępnienia opóźnił się o dwa lata, a koszty realizacji wzrosły o 42 miliony złotych. Po uruchomieniu w listopadzie 2017 roku systemu CEPiK 2.0 w zakresie rejestracji pojazdów wystąpiły liczne utrudnienia dla obywateli i urzędów.

Według NIK, kiedy Minister Cyfryzacji przejęła na początku 2016 r. nadzór nad realizacją CEPiK 2.0, wskazała istotne nieprawidłowości i podjęła działania naprawcze, jednak - zdaniem NIK - działania te  nie były w pełni skuteczne.

REKLAMA

REKLAMA

Baza CEPiK 2.0 miała zostać wdrożona 4 stycznia 2016 roku, następnie przesunięto ten termin na 1 stycznia 2017 roku, a potem kolejny raz - na 4 czerwca 2018 roku. Wtedy też, wraz z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności CEPiK 2.0, miały zacząć działać nowe zasady szkolenia kierowców, naliczania i likwidacji punktów karnych, itd.

Teraz wiadomo już jednak, że i 4 czerwca tego roku jest terminem nierealnym, a nowej daty - przezornie - nie podano. Obecnie rozważanym terminem jest przełom 2019 i 2020 roku, czyli data odległa, uwzględniając pierwotnie planowany początek 2016 roku.

REKLAMA

Rosnące koszty

Pierwotną wartość prac przy budowie systemu CEPiK 2.0 oszacowano na nieprzekraczalną kwotę 149,9 mln zł brutto. W podpisanym przez MC Aneksie nr 3 do pierwotnej umowy kwota ta została jednak zwiększona do 192,5 mln zł, czyli o 28,4 proc.

Wzrost wartości budowy CEPiK 2.0 o kwotę 42,3 mln zł uzasadniano potrzebą wykonania dodatkowych prac. Zdaniem NIK, w MC nie dokonano należytej weryfikacji zasadności zwiększenia wynagrodzenia dla COI (Centralnego Ośrodka Informatyki), gdyż większość prac (na kwotę 38,5 mln zł) objętych Aneksem była już wcześniej uwzględniona i powinna być wykonana w ramach pierwotnej umowy.

REKLAMA

REKLAMA

Problemy po pierwszych wdrożeniach

NIK w swoim raporcie wskazuje, że niewłaściwie prowadzono w COI testy integracyjne CEPiK 2.0 z systemami interesariuszy (m.in. z systemami PWPW, policji i starostw). Testy te realizowano w środowisku nieadekwatnym do środowiska, w którym faktycznie system będzie funkcjonował. Tym samym testy te nie mogły potwierdzić sprawnego działania systemu.

W konsekwencji, po uruchomieniu systemu CEPiK 2.0 w dniu 13 listopada 2017 r.,ujawniło się wiele istotnych usterek i błędów w zakresie ewidencji pojazdów.

Z informacji uzyskanych ze starostw i urzędów miast na prawach powiatu wynika, że uruchomienie CEPiK 2.0 w części dotyczącej Centralnej Ewidencji Pojazdów w dniu 13 listopada 2017 r. znacząco utrudniło obsługę obywateli w zakresie rejestracji pojazdów ze względu na błędy i braki występujące w tym systemie.

REKLAMA

Problem z wykonawcami i nadzorem

Według raportu NIK, sprawnej realizacji systemu nie sprzyjała duża rotacja kadr w COI. Prace przy budowie tego systemu zlecano osobom o niewielkim doświadczeniu zawodowym oraz krótkim stażu pracy.

W całym okresie realizacji CEPiK 2.0 funkcję kierownika projektu w COI pełniło pięć osób, spośród których cztery nie posiadały doświadczenia zawodowego związanego z zarzadzaniem projektami informatycznymi.

REKLAMA

REKLAMA

Zadania MC w zakresie Programu CEPiK 2.0 wykonywali w większości pracownicy COI delegowani do MC, a Biuro Programu CEPiK 2.0 w MC składało się wyłącznie z pracowników COI, choć w świetle Karty Programu CEPiK 2.0 powinno składać się zarówno ze specjalistów z COI, jak i z MC.

Ponadto, MC powierzyło przeprowadzenie w 2017 r. kontroli stanu realizacji zawartej z COI umowy, pracownikowi COI oddelegowanemu do pracy w Ministerstwie, co rodzi pytanie co do jego pełnej bezstronności. NIK ocenia, że powyższe działania mogły prowadzić do konfliktu interesów przy podejmowaniu decyzji zarządczych w Programie CEPiK 2.0.

REKLAMA

Pozytywy

W raporcie NIK znajdziemy też pozytywne oceny, w tym udostępnienie w ramach CEPiK 2.0 e-usług, z których kierowcy chętnie korzystali: Sprawdź punkty karne, Historia pojazdu i Bezpieczny Autobus.

 

Zobacz także: Koniec wożenia dowodu rejestracyjnego i polisy OC

 

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA