REKLAMA

Rośnie popularność bazy polis UFG

Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, aż o 80 proc. wzrosła liczba kierowców korzystających możliwości sprawdzenia historii ubezpieczenia auta.

Prawo jazdy Shutterstock
Prawo jazdy, fot. shutterstock

Aż o 80 procent wzrosła w ciągu roku liczba właścicieli aut, którzy sprawdzili w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG historię swojego ubezpieczenia – informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA

To efekt nowych funkcjonalności umożliwiających każdemu właścicielowi pojazdu w Polsce łatwe pobranie online historii ubezpieczenia oraz nowego przepisu, który uwolnił z obowiązku wożenia przy sobie dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy OC.

Historia ubezpieczenia i szkód obejmuje informacje o polisach OC i AC wykupionych przez właściciela pojazdu oraz o wypadkach i/lub szkodach spowodowanych przez danego kierowcę i wypłaconych z tego tytułu odszkodowaniach.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC w bazie UFG dostępne są dane od 2004 roku, natomiast dla polis AC od 2006 roku. To w tych latach, odpowiednio, wprowadzone zostały przepisy obligujące ubezpieczycieli do przesyłania informacji do UFG.

- Do wzrostu zainteresowania bazą UFG przyczyniły się z pewnością udostępnione przez nas rok temu nowe funkcjonalności umożliwiające łatwe pobranie online własnej pełnej historii ubezpieczenia OC i AC - mówi Iwona Woźniak Sadek, dyrektor Biura Obsługi Klienta UFG. - Ciekawość kierowców wzmógł również nowy przepis, który zwolnił z obowiązku wożenia ze sobą dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC - dodaje.

Zobacz także: bez OC i dowodu rejestracyjnego - co w razie stłuczki?

REKLAMA

REKLAMA

Koniec obowiązku wożenia potwierdzenia polisy

Od 1 października 2018 roku policja nie ukarze już mandatem kierowcy, który nie ma przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia posiadania obowiązkowej polisy OC, tylko sprawdzi posiadanie polisy OC w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zasilanej z bazy UFG.

Z kolei ponad rok temu Fundusz rozszerzył zakres danych możliwych do pobrania online z bazy polis komunikacyjnych. Wcześniej właściciele pojazdów mogli sprawdzić tylko historię swojego ubezpieczenia OC za ostatnie pięć lat. Od roku mogą natomiast zrobić to za pełny okres ubezpieczenia, czyli nawet za ostatnie kilkanaście lat, jak również sprawdzić tę historię dla polis autocasco - zarówno osoby fizyczne jak i firmy.

80-procentowy wzrost zapytań

Do końca sierpnia 2019 roku właściciele pojazdów odpytali bazę UFG już ponad 280 tysięcy razy, wzrost o blisko 80 procent w ciągu roku. Zainteresowanie swoimi danymi wykazują przede wszystkim trzydziestoletni mężczyźni, od których pochodzi ponad 42 procent zapytań.

Najczęściej pobierane są dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia OC i AC (blisko 70 procent), czyli nazwy towarzystw, w których wykupione zostały polisy, okresy ich ważności, numery ubezpieczeń. Pozostali kierowcy, tj. ponad 30 procent pytających, sprawdzają swoją historię szkód, zawierającą dodatkowo liczbę, daty i wartości wypłaconych odszkodowań.

Pobranie własnej historii polis komunikacyjnych z bazy UFG jest bezpłatne. Funkcjonalność obejmuje również informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy służbowe.

Zobacz także: aplikacja mPojazd - dowód rejestracyjny i OC w smartfonie

REKLAMA

Jak sprawdzić historię OC?

By to zrobić wystarczy zarejestrować się na portalu UFG www.ufg.pl i założyć tam konto. Po weryfikacji tożsamości przez Fundusz należy następnie aktywować konto i pobrać swoje dane. Pobierane zaświadczenia dostępne są również w językach angielskim i niemieckim i mogą być przedstawiane ubezpieczycielom za granicą.

Ubezpieczyciele za granicą mogą sprawdzić online wiarygodność przedstawianego zaświadczenia. Potrzebny jest do tego PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie oraz specjalny kod podany na tym dokumencie w formacie PDF. Sprawdzenia można dokonać na stronie www.ufg.pl/zaswiadczenia.

Sporadycznie zdarzają się przypadki gdy polisa OC nie jest widoczna w bazie CEPiK, choć widnieje w bazie UFG.

- Miesięcznie otrzymujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu takich reklamacji i wyjaśniamy je z firmą ubezpieczeniową, która wystawiła polisę - przyznaje Robert Stachura, wicedyrektor Ośrodka Informacji UFG. - Najczęściej jest to efekt problemu niezgodności danych i po poprawieniu ich przez ubezpieczyciela przekazujemy je ponownie do CEPiKu – wyjaśnia ekspert.

W Polsce jest blisko 25 milionów pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić co roku polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy wyliczaniu składki za nią wszyscy ubezpieczyciele sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG historię ubezpieczenia danego kierowcy.

W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych przez niego kolizji i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań. W zależności od tej historii stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

Zobacz także: znajdź wymarzony samochód w najlepszej cenie!

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA