REKLAMA

Rząd wprowadzi nową opłatę emisyjną do paliw

Rząd wprowadzi nową opłatę, zawartą w paliwie do samochodów, a pieniądze z niej wspomóc mają rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Chodzi o tzw. opłatę emisyjną.

Dystrybutor z paliwem shutterstock.com

Jak poinformowało Ministerstwo Energii, rząd przyjął projekt ustawy, która zakłada utworzenie tzw. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dla kierowców istotne jest, że projekt wprowadza nową opłatę emisyjną, zawartą w cenie paliw.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu powstanie w ramach nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Czym jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu? Jego zadaniem będzie "finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych".

REKLAMA

REKLAMA

Rząd chce w ten sposób pomóc w sfinansowaniu rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w życie ustawy o elektromobilności, o której pisaliśmy niedawno.

Jak zakłada projekt, jednym ze źródeł przychodów dla Funduszu będzie nowa opłata emisyjna, a także część wpływów z akcyzy od paliw płynnych. Jak wysoka to będzie opłata? Ma mieć wysokość 80 zł na 1000 litrów benzyny lub oleju napędowego, co oznacza 8 groszy na każdym litrze zakupionym na stacji.

Do Funduszu trafiać ma 15 proc. wpływów z opłaty emisyjnej, natomiast pozostała część trafi na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacuje się, że będą to kwoty sięgające rocznie 1,4 mln złotych, natomiast do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu trafić ma w pierwszym roku około 255 mln złotych.

REKLAMA

To nie koniec zmian, bo projekt nowelizacji ma również zmienić wprowadzoną niedawno ustawę o elektromobilności, wprowadzając strefy czystego transportu.

Opłata za wjazd do takiej strefy miałaby wynosić maksymalnie 25 zł za dobę i 2,5 zł za godzinę. Przewiduje się też formę abonamentu. Z uzyskanych pieniędzy gmina mogłaby na przykład zakupić autobusy niskoemisyjne oraz dbać o oznakowanie strefy.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA