Stać, policja!

Czy Cię zatrzymają na suszarkę, czy do rutynowej kontroli – wykonując czynności służbowe policjanci muszą przestrzegać pewnych przepisów.

kontrola drogowa

Kto Cię może zatrzymać?
Umundurowany policjant może zatrzymać auto do kontroli w każdym miejscu, natomiast nieumundurowany – tylko na obszarze zabudowanym. Policjanci powinni rozpocząć kontrolę od przedstawienia się i podania powodu zatrzymania. Policjant nieumundurowany jest zobowiązany okazać legitymację służbową, a umundurowany – tylko na żądanie kontrolowanego.

Jak mogą zatrzymywać?
Funkcjonariusz zatrzymujący do kontroli może sygnalizować taki zamiar ręką (tylko przy dobrej widoczności), tarczą do zatrzymywania pojazdów (tzw. lizakiem), a w przypadku złej widoczności – latarką albo tarczą ze światłem odblaskowym. Policjant jadący samochodem może dawać sygnały z urządzeń sygnalizacyjnych, świetlnych i nagłaśniających.

Gdzie się zatrzymać?
W miejscu, które nie będzie utrudniać ruchu i stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Po zatrzymaniu połóż ręce na kierownicy i czekaj na przyjście policjanta. Ani Ty, ani pasażerowie nie powinni wysiadać z auta. Kontrolujący policjant może nakazać wyłączenie silnika i włączenie świateł awaryjnych.

Co sprawdza policjant w czasie kontroli?
Policjant skontroluje ważność prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia pojazdu, zwykle za pomocą alkomatu sprawdza też trzeźwość kierującego. Może dodatkowo ocenić stan techniczny pojazdu i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zatrzymać dowód rejestracyjny.

Twój ekspert

Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto Skody

Kto oprócz policji może zatrzymać auto do kontroli? - Bogusław z Sanoka

Poza policją zatrzymać nas może np. straż graniczna czy służba celna. Umundurowany funkcjonariusz ma prawo Cię wylegitymować, zbadać trzeźwość i sprawdzić dokumenty pojazdu. Podobne uprawnienia ma żandarmeria wojskowa, z tym że na drogach publicznych kontrolować może jedynie kierujących pojazdami sił zbrojnych oraz żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. Jeśli nie jesteś żołnierzem, żandarm nie może przeprowadzić kontroli, a jedynie wezwać policję. Podobnie strażnik miejski – jeśli ma podejrzenie, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, również prosi o wsparcie policji. Nie ma możliwości przeprowadzić kontroli samemu. Strażnik może także zatrzymać auto, jeśli kierowca łamie przepisy dotyczące zakazu ruchu lub zakazu zatrzymywania się. Uprawnienia do zatrzymywania aut osobowych mają też funkcjonariusze ITD, ale korzystają z nich głównie wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, że kierowca jedzie „pod wpływem” albo rażąco łamie przepisy i powoduje zagrożenie.

 

Bieszczady
Program jazdy i trasę można ustalać z organizatorem, na życzenie – firma organizuje jazdy w nocy.

REKLAMA