Strefa czystego transportu w Krakowie później i nie dla wszystkich

Kraków wprowadzi strefę czystego transportu nieco później niż pierwotnie zapowiadano, a wdrożenie nastąpi w łagodniejszy sposób. Poniżej szczegóły opublikowane przez władze miasta.

Spaliny z wydechu Shutterstock
Spaliny z wydechu, fot. Shutterstock

W styczniu tego roku pisaliśmy, że strefa czystego transportu w Krakowie powstanie już do końca 2022 roku, a to wiązałoby się z zakazem wjazdu dla samochodów niespełniających określonych norm emisji spalin. Po rozpoczęciu procesu wymiany starych pieców w domach i kamienicach, miasto zabrało się za wyrzucenie jak najdalej od centrum aut z silnikami spalinowymi. Według informacji ze stycznia, mówiło się na przykład o tym, że już za kilka miesięcy do otoczonego drugą obwodnicą obszaru nie wjadą diesle starsze niż 11 lat. Jak wyglądać ma strefa czystego transportu w Krakowie według najnowszych ustaleń?

REKLAMA

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej miasta Krakowa wynika, że po przeprowadzonych konsultacjach społecznych włodarze doszli do wniosku, że strefa (SCT) będzie wdrażana „w oparciu o łagodne i etapowe ograniczenia, co pozwoli mieszkańcom oraz osobom wjeżdżającym do miasta dostosować się do nowych regulacji.”

Strefa czystego transportu w Krakowie – kiedy i dla kogo?

Poznaliśmy datę wprowadzenia strefy czystego transportu w Krakowie. Zacznie ona działać nie na początku 2023 roku, a od 1 czerwca 2024 roku. Powiedział o tym zastępca prezydenta Krakowa, Andrzej Kulig:

Przekazaliśmy dzisiaj przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strefy Czystego Transportu. Szczególnie mocno wybrzmiały w nich dwa wnioski: jest powszechna zgoda na to, że należy zrobić kolejny krok w zakresie poprawy jakości powietrza, ale jest także oczekiwanie, by wprowadzenie nowych zasad było poprzedzone odpowiednio długim okresem przygotowawczym. Dlatego proponujemy, aby uchwała określała termin wejścia w życie strefy na dzień 1 czerwca 2024 roku, czyli mniej więcej za dwa lata od dzisiaj.

Wcześniej, w ramach trwających od 17 marca konsultacji społecznych, miasto przedstawiło do zaopiniowania wstępne scenariusze dotyczące zasad i sposobu wprowadzenia strefy. Po analizie postulatów mieszkańców sformułowano najważniejsze wnioski. Mówią one o tym, że:

 • SCT powinna być wprowadzona w oparciu o łagodne etapowanie ograniczeń, pozwalające mieszkańcom strefy oraz osobom wjeżdżającym do niej na dostosowanie się do nowych regulacji;
 • SCT powinna spełniać swoją główną funkcję w zakresie poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnych wyłączeń, obejmujących indywidualne i uzasadnione potrzeby mieszkańców;
 • SCT musi być skutecznie egzekwowana.

Przygotowany został nowy projekt uchwały, proponujący nieco łagodniejsze i mocniej rozłożone w czasie zasady wdrażania i późniejszego funkcjonowania SCT. Wśród propozycji czytamy o tym, że:

 • nowy termin wprowadzenia zasad obowiązywania SCT to 1 czerwca 2024 r.;
 • zasady działania strefy będą dotyczyły pojazdów zarejestrowanych po 1 stycznia 2023 r.;
 • zamiast pierwotnie zakładanych sześciu etapów wdrożenia, tych etapów będzie mniej i początkowo obejmą na przykład łagodniejsze traktowanie już poruszających się po mieście pojazdów;
 • pierwszy etap będzie dotyczył wyłącznie pojazdów nowo rejestrowanych od 2023 r., natomiast w przypadku obecnie poruszających się po ulicach Krakowa pojazdów, zasady zaczną obowiązywać od 2026 r.;
 • dopuszczony zostanie wjazd pojazdów spełniających normę minimum Euro 4 dla silników benzynowych oraz co najmniej Euro 6 w przypadku silników Diesla;
 • objęcie bezterminowym wyłączeniem pojazdów osób starszych – w wieku 70+;
 • pojazdy posiadające odpowiednie oznakowanie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, będą zwolnione z obostrzeń obowiązujących w SCT;
 • bezterminowy wjazd do strefy dla pojazdów historycznych oraz pojazdów specjalnych (m.in. kampery, bankowozy, food trucki czy karawany);
 • wykorzystanie systemu cyfrowej rejestracji wjazdu oraz kontroli – wcześniej planowane jest przygotowanie bazy danych o pojazdach dopuszczonych do wjazdu, tak aby korzystały z niej służby porządkowe.

REKLAMA

REKLAMA

Kto nie wjedzie do strefy czystego transportu i kiedy?

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek powiedział wprost, że kiedy w czerwcu 2024 roku strefa wejdzie w życie, po ulicach centrum miasta jeździć będą mogli prawie wszyscy, poza tymi, którzy od 2023 r. zarejestrują pojazd poniżej normy Euro 4 dla silników benzynowych (auta od 2006 r.) lub Euro 6 dla wysokoprężnych (auta od 2014 r.). Miasto bierze także pod uwagę dodatkowy zakaz wjazdu dla pojazdów z normą Euro 1, która działała do roku 1996 i Euro 2, obowiązującą do 2000 r. Z kolei od 2026 r. do strefy nie wjadą już żadne auta z wyżej wymienionymi normami (Euro 4 benzynowe i Euro 6 diesle). Jak podają urzędnicy, obecnie po mieście takich aut jest ponad 40 proc., a to duży odsetek.

Dodajmy, że projekt uchwały zawierać ma także zapowiadane już wcześniej formy rekompensaty dla mieszkańców, którzy zdecydują się zrezygnować z samochodów. Mówi się np. o dwóch latach darmowych przejazdów komunikacją miejską lub o dopłatach do zakupu roweru elektrycznego. Ostateczna forma dopiero zostanie ustalona, natomiast wiadomo, że nie ma mowy o dofinansowaniu do zakupu samochodu emitującego mniej spalin lub w ogóle pojazdu elektrycznego. Na to nie będzie środków w budżecie miasta.

Teraz, żeby regulacje te weszły w życie, uchwałę w sprawie strefy czystego transportu muszą przegłosować radni. Będziemy informować o dalszych ustaleniach związanych z wprowadzeniem strefy czystego transportu w Krakowie.

REKLAMA