Surowe kary dla kierowców - od 1 czerwca zmiany w przepisach

1 czerwca w życie wchodzą zmiany w kodeksie karnym i innych ustawach, które poważnie zaostrzają kary za niektóre przestępstwa i wykroczenia drogowe.

kontrola drogowa

Podpisana 6 maja przez prezydenta ustawa ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach przez zwiększenie surowości kar i ich nieuchronność, z czym dotychczas nie było najlepiej. Co dokładnie się zmieni?

REKLAMA

Więzienie za ucieczkę przed policją 

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie świadomej ucieczki przed pościgiem policji, które zostaje określone jako przestępstwo. Co za to grozi? Kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Co więcej, skazany za ucieczkę przed policją kierowca otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do nawet 15 lat.

Jak było do tej pory? Ucieczka przed policją była traktowana jako wykroczenie, za co groziła kara grzywny i co najwyżej 30 dni aresztu. To znacząca zmiana, zważywszy na fakt, że rocznie przed policją ucieka średnio 2-3 tys. kierowców.

Surowiej wobec pijanych powodujących wypadki

Kierowca, który pod wpływem alkoholu lub środków odurzających spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub poważnym uszkodzeniem ciała ofiary, zostanie skazany na minimum dwa lata pozbawienia wolności, a nie jak do tej pory 9 miesięcy.

Dużą zmianą jest też fakt, że kara nie ulegnie zawieszeniu, co dotychczas zdarzało się w średnio 30 proc. przypadków.

Prowadzenie mimo sądowego zakazu

Jeżeli kierowca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, zostanie przez policję złapany podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, zamiast dotychczasowych maksymalnie trzech lat otrzyma karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ta zmiana ma ukrócić bardzo powszechny proceder, w myśl którego kierowcy z orzeczonym zakazem jeżdżą samochodem, licząc na to, że nie zostaną zatrzymani.

Prowadzenie mimo cofnięcia uprawnień

W myśl zmian, kierowca wobec którego wydano administracyjną decyzję o cofnięciu uprawnień, w razie prowadzenia pojazdu otrzyma sądowy zakaz. Dotychczas bardzo rzadko stosowano tę możliwość - średnio kilka przypadków na 1-2 tysiące.

Dłuższy okres przedawnienia

Przedłużeniu ulega okres, po jakim przedawnia się wykroczenie drogowe. Z dwóch lat do trzech.

Wcześniejsza przestępstwa podstawą do wysokości kary

Zmiany w przepisach wprowadzają obowiązek przekazywania sądom informacji o wcześniejszych wykroczeniach i przestępstwach popełnionych przez danego kierowcę. Dane te będą pozyskiwane m.in. z centralnej ewidencji kierowców oraz baz policyjnych.

Dotychczas bardzo często sąd, orzekając w danej sprawie, nie miał wiedzy o poprzednich wykroczeniach i przestępstwach, co ma wpływ na wysokość kary, jeśli na przykład doszło do recydywy.

Zmiany w badaniu trzeźwości

Badanie dotyczące ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków we krwi będzie mogło zostać przeprowadzone również w przypadku braku zgody osoby podlegającej badaniu, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że mogła ona kierować pojazdem.

REKLAMA

REKLAMA

Prowadzenie mimo cofnięcia uprawnień

W myśl zmian, kierowca wobec którego wydano administracyjną decyzję o cofnięciu uprawnień, w razie prowadzenia pojazdu otrzyma sądowy zakaz. Dotychczas bardzo rzadko stosowano tę możliwość - średnio kilka przypadków na 1-2 tysiące.

Dłuższy okres przedawnienia

Przedłużeniu ulega okres, po jakim przedawnia się wykroczenie drogowe. Z dwóch lat do trzech.

Wcześniejsza przestępstwa podstawą do wysokości kary

Zmiany w przepisach wprowadzają obowiązek przekazywania sądom informacji o wcześniejszych wykroczeniach i przestępstwach popełnionych przez danego kierowcę. Dane te będą pozyskiwane m.in. z centralnej ewidencji kierowców oraz baz policyjnych.

Dotychczas bardzo często sąd, orzekając w danej sprawie, nie miał wiedzy o poprzednich wykroczeniach i przestępstwach, co ma wpływ na wysokość kary, jeśli na przykład doszło do recydywy.

Zmiany w badaniu trzeźwości

Badanie dotyczące ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków we krwi będzie mogło zostać przeprowadzone również w przypadku braku zgody osoby podlegającej badaniu, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że mogła ona kierować pojazdem.

REKLAMA