REKLAMA

UOKiK zbadał podwyżki ubezpieczeń OC i AC

stłuczka fot. Shutterstock
stłuczka, fot. Shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przeanalizował zebrane materiały, by wykazać, czy odczuwalne w ostatnich latach podwyżki składek polis OC i AC nie były skutkiem zmowy cenowej. Do jakich wniosków doszli urzędnicy?

Pamiętacie, ile płaciliśmy jeszcze kilka lat temu za obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy dodatkową polisę AC? No właśnie, znacznie mniej, niż obecnie. Wyjaśnieniem przyczyn takiego stanu rzeczy zajął się w ostatnim czasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

UOKiK podaje w oficjalnym komunikacie, że sprawdzonych zostało 27 przedsiębiorstw, które sprzedają ubezpieczenia komunikacyjne. Urząd konsultował te dane z ekspertami i regulatorami rynku, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Rzecznik Finansowy.

REKLAMA

REKLAMA

Po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji urzędnicy doszli do wniosku, że przyczyną wzrostu cen nie były nielegalne działania, jak zmowa cenowa. Z czego zatem wynikały podwyżki? Otóż z „rosnących kosztów działalności i pogarszających się wyników finansowych towarzystw ubezpieczeniowych”.

Jedną z przyczyn zwiększenia kosztów działalności było sądowe zobowiązanie ubezpieczycieli w latach 2011-2016 do pokrywania kosztów wynajmu pojazdu zastępczego czy zakupu oryginalnych części zamiennych, nawet gdy dostępne były zamienniki.

Inna rzecz, to poszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczeń w razie wypadku bliskich osób, także w odniesieniu do zdarzeń sprzed wielu lat – sięgających nawet ostatniej dekady ubiegłego wieku.

REKLAMA

Jak podaje UOKiK, doszły również „czynniki ekonomiczne, takie jak wzrost cen napraw i usług medycznych, a także fakt, że coraz więcej Polaków wyjeżdżało samochodem za granicę, gdzie spowodowanie szkody komunikacyjnej jest bardziej kosztowne”.

Podsumowując, UOKiK stwierdza, że „rosnąca nierównowaga między kosztami i przychodami, jak wskazywała Komisja Nadzoru Finansowego, mogła powodować ryzyko niewypłacalności ubezpieczycieli”. Dlatego też we wrześniu 2015 r. KNF wezwała do urealnienia cen, co spowodowało podniesienie składek.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA