Walka z wyłudzeniami odszkodowań z polis komunikacyjnych

Wyłudzanie odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych to plaga, z którą walkę zapowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i najwięksi ubezpieczyciele.

Stłuczka rozbite auto

Koszty składek za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej są z roku na rok coraz wyższe, co w dużej mierze spowodowane jest rosnącą liczbą odszkodowań, jakie muszą wypłacać ubezpieczyciele. Insurance Europe, europejska organizacja zrzeszająca ubezpieczycieli szacuje, że nadużycia i wyłudzenia stanowią około 10 procent wypłacanych przez branżę odszkodowań.

REKLAMA

Wspomniane wyłudzenia dokonywane są przez oszustów, którzy polują na nieuważnych kierowców i powodują stłuczki, w których pozornie winę ponosi nieuważny kierowca. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zeszłym roku wartość ujawnionych oszustw w przypadku szkód komunikacyjnych przekroczyła 130 mln złotych.

W tym celu sześć firm m.in.: Compensa, Ergo Hestia*, Generali, InterRisk oraz Warta - posiadających łącznie 70 procent rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce - przystąpiło do programu pilotażowego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego celem jest  zwiększenie wykrywalności oszustw w całej branży. Chodzi o uruchomienie nowej bazy danych ubezpieczeniowych (BDU), która utrudni przestępcom wyłudzanie odszkodowań. 

REKLAMA

REKLAMA

- Uruchomienie nowej bazy danych ubezpieczeniowych zwiększy wykrywalność nadużyć w całym sektorze: zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych jak i na życie – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

- Mamy nadzieję, że na zasilanie bazy i korzystanie z jej funkcjonalności zdecyduje się większość towarzystw. Przystąpienie do bazy leży bowiem w interesie zakładów, gdyż - jak wynika z natury zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej - pozostawanie poza systemem pozwalającym na ich identyfikację, powoduje przenoszenie się patologicznych zjawisk właśnie do tych firm – wyjaśnia.

Celem budowy i prowadzenia bazy, która ma zawierać zarówno dane o polisach majątkowych jak i o polisach na życie jest według ustawy przeciwdziałanie naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego.

Chodzi na przykład o identyfikację wielokrotnych roszczeń dotyczących tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego (wypadku), czyli o zapobieganie sytuacjom, gdy dochodzi do wyłudzenia świadczenia w wyniku zgłoszenia tej samej szkody - do kilku różnych ubezpieczycieli.

REKLAMA

Na przykład przy ubezpieczeniu bagażu, ubezpieczyciel będzie mógł - odpytując bazę - zorientować się, że za dany bagaż państwo Y odebrali już odszkodowanie w kilku innych firmach – i wstrzymać im wypłatę. System wykaże też pojawianie się zdarzeń drogowych w tym samym miejscu lub zgłaszanych przez tę samą osobę.

Program pilotażowy, którego zakończenie przewidziane jest we wrześniu przyszłego roku, polega na próbnym zasileniu nowej bazy przez wielu ubezpieczycieli, a następnie wykonaniu przez UFG przekrojowych analiz na podstawie zebranych danych. Pozwoli to towarzystwom, również w praktyce, poznać korzyści wynikające z przystąpienia do BDU.

Obowiązek budowy bazy danych ubezpieczeniowych nałożyła na Fundusz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Dobrowolne jest natomiast korzystanie z tej bazy przez ubezpieczycieli. Będzie ono płatne wg. stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Dotychczas budowa nowej bazy kosztowała UFG ponad cztery miliony złotych. Kwota ta zostanie w przyszłości rozliczona ze składek wpłaconych przez ubezpieczycieli z chwilą przystąpienia do BDU. Całkowity poziom inwestycji będzie zależał od tego jak szybko i ilu ubezpieczycieli przystąpi do bazy, w jakim zakresie będą ją zasilać i jak z tego korzystać.

REKLAMA

REKLAMA