Wolimy używane!?

Opel Asta, Volkswagen Golf i Ford Escort
Opel Astra I

Jak wynika z najnowszego badania dotyczącego intencji zakupu samochodów, przeprowadzonego przez TNS OBOP, pomimo odnotowania lekkiego wzrostu sprzedaży nowych aut w 2007 roku, wśród kupionych w minionym roku aut nadal dominują te pochodzące z drugiej ręki. Ponad połowa kupionych przez Polaków w roku 2007 samochodów (57%) to pojazdy mające 10 lat i więcej.

W minionym roku Polacy przeznaczyli na samochód mniej niż rok wcześniej - średnia cena samochodu zakupionego w 2007 roku to 15 063 zł, podczas gdy w 2006 roku wyniosła 17 376 zł. Pojazdy używane, podobnie jak w roku 2006, trafiają na polskie drogi najczęściej poprzez prywatny import (26%).

Na podobnym poziomie są też zakupy dokonywane od osób prywatnych (znajomych oraz krewnych) - 19%. Natomiast w porównaniu z rokiem 2006, ponad dwukrotnie wzrosły zakupy samochodów za pośrednictwem ogłoszeń w Internecie (z 7% w 2006 r. do 15% w 2007 r.). Wzrost znaczenia Internetu znalazł swoje odbicie w spadku zainteresowania pozostałymi źródłami zakupu samochodów takimi jak ogłoszenia prasowe (spadek o 6 punktów procentowych do poziomu 11%) oraz komisy (spadek o 4 punkty procentowe do 14% w roku 2007).

Źródło: TNS OBOP

REKLAMA