REKLAMA

Wzrosły kary za brak ubezpieczenia OC w 2019 r.

Od pierwszego stycznia o 300 złotych wzrosły kary za brak obowiązkowej polisy OC dla kierowców.

Stłuczka fot. Shutterstock
Stłuczka, kolizja

Jak przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, od początku 2019 roku rośnie wysokość kary za brak obowiązkowej polisy OC. Podwyżka ta jest proporcjonalna do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem wynosi siedem procent.

O ile w minionym roku maksymalna stawka dla samochodu osobowego wynosiła 4200 złotych, tak w tym roku podrosła ona o 300 złotych do sumy 4500 złotych. Tyle właśnie zapłacą właściciele aut osobowych, którzy będą mieli przerwę w ubezpieczeniu OC trwającą ponad 14 dni.

Przypomnijmy, że maksymalna stawka dla samochodu osobowego określana jest jako dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2019 roku właściciele aut osobowych za brak OC muszą liczyć się z karą w wysokości wspomnianych 4500 złotych.

Zobacz także: co zmieniło się w przepisach w 2018 roku?

A co jeżeli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni? Wówczas sankcja jest odpowiednio niższa. Jeżeli nie przekracza trzech dni, wynosi 20 proc. pełnej stawki, czyli w tym roku 900 złotych, a od trzech do 14 dni – 50 proc., czyli 2250 złotych.

Dla posiadaczy samochodów ciężarowych, pełna kara za brak polisy OC wzrośnie o 450 złotych, do poziomu 6750 złotych. Z kolei motocykliści zapłacą 750 zł kary - o 50 złotych więcej, niż obecnie.

REKLAMA

REKLAMA

Kara za brak polisy OC jest uzależniona od poziomu minimalnej pensji brutto od 2012 roku. Największa podwyżka miała miejsce w momencie przejścia na rozliczenie zależne od minimalnej pensji. W 2011 roku kara wynosiła 500 euro, przeliczane według średniego rocznego kursu NBP, co dawało kwotę 2059 złotych. Rok później było to już 3000 złotych.

 • 2011 rok - 500 euro (2059 zł - suma przeliczona po średnim rocznym kursie NBP)
 • 2012 rok - 3000 zł
 • 2013 rok - 3200 zł
 • 2014 rok - 3360 zł
 • 2015 rok - 3500 zł
 • 2016 rok - 3700 zł
 • 2017 rok - 4000 zł
 • 2018 rok - 4200 zł
 • 2019 rok - 4500 zł

Zobacz także: 30-dniowe polisy OC pod lupą UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, że do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należy:

 • wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC,
 • przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego  OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany,
 • trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu i brak zakupu polisy OC posiadanego pojazdu,
 • nieopłacenie pełnej raty składki za OC - tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak wpłaty którejkolwiek z rat (do końca okresu ubezpieczenia) powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione,
 • wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce - należy pamiętać, by wykupić OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu – tj. w dniu otrzymania tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia na dopuszczenia pojazdu do ruchu - ale nie później niż w chwili  wprowadzenia go do ruchu.

Zobacz także: szukasz samochodu? Tu znajdziesz najlepsze oferty

Komentarze

 (6)
ZOBACZ KOMENTARZE
REKLAMA