REKLAMA

Zmiany w badaniach technicznych – jest zgoda Sejmu

Za spóźniony przegląd zapłacimy o połowę więcej, a stacje kontroli pojazdów zyskają lepszy nadzór i szkolenie. Nowa ustawa zyskała aprobatę Sejmu.

Badanie techniczne samochodu auto motor i sport
Badanie techniczne samochodu, fot. Michał Szymaczek

Zgodnie z informacją, jaką opublikowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, opracowany przez ministra infrastruktury. Projekt zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

Jak czytamy w komunikacie, przyjęte rozwiązania mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochronę środowiska, a także dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Nadzór nad SKP

Pierwsza nowość - zgodnie z projektem, za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów, a także sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, jak i przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów, odpowiedzialny będzie Transportowy Dozór Techniczny (TDT) - jednostka podległa Ministrowi Infrastruktury.

Jak to wygląda teraz? Obecnie nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów sprawuje 380 starostów. Zmiany są efektem raportu Najwyższej Izby Kontroli, która negatywnie oceniła wykonywanie tego zadania przez niektórych z nich. Istnieje także uzasadniona obawa że starostwa mogą nie poradzić sobie z wykonywaniem zadań nakładanych na Polskę przepisami unijnymi.

REKLAMA

REKLAMA

Lepsze szkolenie diagnostów

Z kolei ośrodki szkolenia diagnostów funkcjonują obecnie na zasadach wolnorynkowych, ale bez żadnego nadzoru. Skutkuje to słabym przygotowaniem kandydatów na diagnostów i przekłada się na niską zdawalność przez nich egzaminów. Dlatego też w projekcie przewidziano powstanie skoordynowanego systemu szkolenia diagnostów pracujących w stacjach kontroli pojazdów.

Co więcej, stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów - wstępnych i cyklicznych, przypominających i rozszerzających wiedzę dotyczącą stale rozwijających się konstrukcji pojazdów i nowych napędów oraz sposobu przeprowadzania ich badań. Nadzór nad systemem szkolenia diagnostów i funkcjonowaniem ośrodków szkolenia diagnostów powierzono dyrektorowi TDT.

REKLAMA

Koszty przeglądów

Kolejna rzecz, to odpowiedź na apele diagnostów o zmniejszenie kosztów przez nich ponoszonych. Przewidziano w związku z tym m.in. obniżenie lub zniesienie opłat przez nich ponoszonych, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych stawek opłat pobieranych od kierowców za badania techniczne pojazdów.

Żeby nie było tak dobrze, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów będą za to ponosić tzw. opłatę jakościową, przeznaczoną na poprawę funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów. Ostateczna wysokość opłaty jakościowej ma wynieść nie więcej niż 3,5 zł i będzie obowiązywać od 2020 r.

Zobacz także: koniec obowiązku wożenia dowodu rejestracyjnego i OC

Wreszcie, kwestia niezmienianej od kilkunastu lat wysokości opłaty za badanie techniczne. Ta pozostanie na obecnym poziomie, ale nie dla wszystkich. Otóż o połowę droższe ma być badanie, które zostanie wykonane 45 dni po terminie. Przychód z tego tytułu trafi na rzecz finansowania systemu zapewnienia jakości badań technicznych.

Komentarze

 (1)
ZOBACZ KOMENTARZE

REKLAMA

REKLAMA