Zmiany w oznaczeniu dróg – uwaga na postój taxi

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło uporządkować kilka kwestii odnośnie oznakowania dróg, z czego najważniejszą jest nowe podejście do oznaczenia postojów taksówek. Teraz koniec postoju będzie jego początkiem.

Znak D-20 koniec postoju taksówek fot. Shutterstock
Znak D-20 koniec postoju taksówek

W opublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji rozporządzenia w sprawie oznakowania dróg zajdzie kilka zmian, w tym kosmetycznych, ale i takich mających duże znaczenie w kontekście ewentualnych mandatów. Z tych raczej mniej znaczących dla kierowców należy wymienić nowe tablice informujące o obowiązujących w Polsce ograniczeniach prędkości. Umieszczane przy granicy państwa tablice dozwolonych prędkości musiały zostać zaktualizowane choćby o zniesione w nowych przepisach zróżnicowanie w zależności od pory doby wielkości dozwolonej w terenie zabudowanym prędkości. Obecnie jest to 50 km/h przez całą dobę, a nie tylko w godzinach 23-5.

Znak D-39 dopuszczalne prędkościfot. materiały prasowe
Znak D-39 dopuszczalne prędkości

Oprócz tego wprowadzone zostanie na przykład oznaczenie drogowskazów informujących o obiektach kulturalnych i muzeach. Tablice w kolorze brązowym będą uzupełniane o oznaczenie symbolu UNESCO, kiedy dany zabytek znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Znak E-22cfot. materiały prasowe
Znak E-22c z oznaczeniem zabytków UNESCO

Nowe zasady oznakowania postoju taxi – znaki D-19 i D20

Najważniejszą nowością w przepisach jest natomiast odwrócenie znaczenia początku i końca postoju taksówek. Kierowcy często mają z tym problem, traktując koniec postoju taksówek jako jego początek i na odwrót, ponieważ dotychczas pierwszym napotkanym znakiem był znak D-20 „koniec postoju taksówek”, a dopiero potem D-19 „początek postoju taksówek”. Wielu kierowców błędnie interpretowało wówczas takie oznakowanie, sądząc że znak D-20 kończy obszar postoju i za tym znakiem można zaparkować, tymczasem tu chodziło o to, że znak D-19 „początek postoju taksówek” wyznaczał miejsce, gdzie miała się ustawić pierwsza taksówka, a za nią kolejne, aż do znaku D-20 „koniec postoju taksówek”.

Mając na względzie, iż nieintuicyjność sposobu oznaczania postoju taksówek, nie pomaga społeczeństwu w przestrzeganiu tego prawa w projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę kolejności umieszczania znaków D-19 i D-20 na drodze” – podaje w uzasadnieniu MI.

Po zmianach oznakowanie postoju taksówek ma więc działać w przybliżeniu tak, jak na przykład znaki początku i końca parkingu. Tak więc kierowca najpierw zobaczy znak D-19 „początek postoju taksówek” i to za nim nie będzie można zaparkować, a kolejnym znakiem będzie D-20 „koniec postoju taksówek”, wyznaczający koniec obszaru, w którym nie można zaparkować. Co ważne, oznakowanie będzie dwustronne, ale w ten sposób, że „znak D-19 umieszcza się w miejscu, w którym rozpoczyna się postój taksówek. Znak D-19 powinien być wykonany jako dwustronny, wówczas na odwrotnej stronie znaku umieszcza się znak D-20.” Wszystko wyjaśnia rysunek:

Rys. 5.2.19.2 Przykład oznakowania postoju taksówekfot. materiały prasowe
Przykład oznakowania postoju taksówek

W nowym rozporządzeniu zapisano, że:

"Postoje taksówek zaleca się wyznaczać w rejonach:
– dworców,
– centrów handlowych,
– hoteli,
– restauracji,
– obiektów kulturalno-rozrywkowych.
Jeżeli to możliwe, postoje taksówek należy wyznaczać na ulicach lokalnych, a na ulicach układu podstawowego – w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu innych pojazdów były jak najmniejsze.”

Postój taxi oznaczony jednym znakiem ma 20 m i to kierowca ma o tym wiedzieć

To nie koniec zmian. Pojawi się bowiem także możliwość, kiedy jedynym znakiem będzie ten mówiący o początku postoju taksówek, a zabraknie znaku kończącego postój. Wówczas to kierowca musi wiedzieć, gdzie kończy się postój, a mówi o tym zapis:

„Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza niż 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek). Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, oznacza to, że postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od miejsca umieszczenia znaku D-19.

Tak więc jeśli oprócz znaku D-19 "początek postoju taksówek" nie zobaczymy znaku D-20 "koniec postoju taksówek", musimy pamiętać, żeby zostawić 20 metrów, czyli około cztery długości samochodu, zanim zaparkujemy nasz pojazd. Już teraz nie brakuje opinii, że to dobry sposób na karanie kierowców, którzy staną choćby o metr za blisko znaku D-19. Trzeba będzie wozić własną miarkę w bagażniku, nie ma wyjścia...

Poniżej, dla chętnych, publikujemy pełną treść uzasadnienia zmian związanych z oznakowaniem postoju taksówek, opublikowanego przez ustawodawcę:

„Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują:

zmianę treści pkt 5.2.19 „postój taksówek” i pkt 5.2.20 „koniec postoju taksówek” załącznika nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, która eliminuje rozbieżność w zakresie stosowania znaku D-19 „postój taksówek” odnośnie lokalizacji znaków w pasie drogowym pomiędzy rozporządzeniem zmienianym a rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Proponowana w projekcie zmiana jest również konsekwencją wpływającej do resortu korespondencji, z której należy wnioskować, że sposób oznaczania postoju taksówek jest niejednoznaczny i kłopotliwy. Wynika to z faktu, iż aktualnie postój taksówek z punktu widzenia kierującego pojazdem poruszającego się w ruchu prawostronnym rozpoczyna znak D-20 „koniec postoju taksówek”, który de facto oznacza koniec postoju taksówek. Z kolei zatrzymanie pojazdu niebędącego taksówką za znakiem D-20, z punktu widzenia kierującego pojazdem, jest zatrzymaniem na odcinku obowiązywania postoju taksówek.

Chcąc uniknąć powtarzania się przedstawionych sytuacji projekt zakłada zmianę kolejności umieszczania znaków D-19 i D-20 w taki sposób, aby z pozycji kierującego pojazdem, jako pierwszy na drodze występował znak D-19, który oznacza początek odcinka przeznaczonego na postój taksówek, a jako drugi znak D-20, który oznacza koniec odcinka przeznaczonego na postój taksówek, za którym postój taksówek nie będzie już obowiązywał. Mając na względzie, iż nieintuicyjność sposobu oznaczania postoju taksówek, nie pomaga społeczeństwu w przestrzeganiu tego prawa w projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę kolejności umieszczania znaków D-19 i D-20 na drodze(...)”

REKLAMA